banner

Aktuality

Lyžiarsky kurz
18.3.2019

Lyžiarsky kurz

V termíne 25. 2. – 1. 3. 2019 sa 61 žiakov 7. ročníka zo ZŠ na Hurbanovej ulici zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Tále.


Oznámenie o konaní volieb do Rady školy
18.3.2019

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Riaditeľka ZŠ Hurbanova 128/25 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení
konanie volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 14,00 hod. do 14,30 hod. jedáleň školy na Hurbanovej ulici
- voľba 2 zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 10,00 hod. do 10,30 hod. miestnosť č. 111 školy na Hurbanovej ulici
- voľba 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 04.04.2019 /štvrtok/ od 14,30 hod. do 15,30 hod. v priestore vestibulu na Hurbanovej ul. a v priestore vestibulu na Komenského ulici v modrom pavilóne
- voľba 4 zástupcov rodičov žiakov školy
Dôležitý oznam - Rodičovské združenia - Deň otvorených dverí
4.3.2019

Dôležitý oznam - Rodičovské združenia - Deň otvorených dverí

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 19.03.2019 sa budú konať Rodičovské združenia formou dňa otvorených dverí na 1. i 2. stupni v čase od 14,00 do 16,30 hod.
Vedenie školy


Úspešný spisovateľ  Martin zo 4.B
28.2.2019

Úspešný spisovateľ Martin zo 4.B

Žiaci 4.B triedy sa zúčastnili...


Bylinkové záhrady
28.2.2019

Bylinkové záhrady

Pre skrášlenie a spríjemnenie prostredia v ktorom sa deti učia...


Timejka z 3.E- úspech v okres. kole Šaliansky Maťko
28.2.2019

Timejka z 3.E- úspech v okres. kole Šaliansky Maťko

24.1.2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti...


Súťaž Šaliansky Maťko
21.2.2019

Súťaž Šaliansky Maťko

Dňa 24.1. sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo celoslovensky známej súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko.


Prispejte 2 % zo svojich daní
18.2.2019

Prispejte 2 % zo svojich daní

Prispejte 2% zo svojich daní zlepšite kvalitu výučby detí na našej škole.