banner

Aktuality

Oznámenie o poskytnutí mimoriadneho voľna z organizačných dôvodov žiakom 6. až 9. ročníka
15.11.2019

Oznámenie o poskytnutí mimoriadneho voľna z organizačných dôvodov žiakom 6. až 9. ročníka

Riaditeľka Základnej školy v Starej Turej oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna žiakom 6. - 9. ročníka podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň streda 20. 11. 2019.
Mimoriadne voľno bude poskytnuté z dôvodu Testovania 5.
Okresné kolo v stolnom tenise žiačok
12.11.2019

Okresné kolo v stolnom tenise žiačok

Dňa 28. 10. 2019 sa v priestoroch Základnej školy na Odborárskej ulici konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok.


Rodičia deťom 9. B
10.11.2019

Rodičia deťom 9. B

Dňa 6. 11. 2019 sa v rámci spolupráce rodičov a školy uskutočnila exkurzia žiakov 9. B do firmy Sensus Slovensko v Starej Turej, ktorá vyrába vodomery a merače tepla.


Oznam pre rodičov žiakov
7.11.2019

Oznam pre rodičov žiakov

Niektorí žiaci dostali poštové poukážky na úhradu stravy!
Vedúca ŠJ rozdala poštové poukážky na úhradu stravy za mesiac september, október a november iba žiakom, ktorí majú nedoplatok nad 10,00 €.
Ide o žiakov, ktorí neboli odhlasovaní, alebo neboli v škole.Rodičia deťom 5. B
6.11.2019

Rodičia deťom 5. B

Dňa 29. 10. 2019 sa v rámci spolupráce rodičov a školy uskutočnilo počas halloweenu športové dopoludnie v kolkárni v Starej Turej.


4.11.2019

Súťaž zručnosti v Novom Meste nad Váhom

Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnila v Novom Meste nad Váhom "Súťaž zručnosti" - jubilejný 20. ročník
Z našej školy sa zúčastnili:
v kategórii strojárstvo: Marián Chudík 9. A a Alex Michalčík 9. A
v kategórii elektrotechnika: Alex Bariš 9. B a Matej Gorog 9. B
v kategórii informatika: Marek Hluchý 8. C a Lukáš Fialka 9. A