banner

Aktuality

Dôležitý oznam školskej jedálne
20.4.2021

Dôležitý oznam školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne oznamuje,
rodičom detí, ktoré sa stravovali v období január – marec 2021, že poplatok za réžiu sa bude platiť nasledovne.
Za január sa réžia neúčtuje / ŠJ varila pre deti len 5 dní
Za február a marec - platba za réžiu je
4,- € deti, ktoré boli v škole - spolu 8 €
2,- € deti, ktoré si obed brali so sebou - spolu 4 €
Prosíme rodičov, aby platbu uhradili formou prevodu
na číslo účtu SK 05 0200 0000 0016 2797 0451
Variabilný symbol 2321
prosím, vždy uviesť meno žiaka a triedu

Vedúca školskej jedálne 


Nástup žiakov 1. stupňa do školy od 12. 4. 2021
9.4.2021

Nástup žiakov 1. stupňa do školy od 12. 4. 2021

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - minedu.sk


Deň učiteľov
28.3.2021

Deň učiteľov

Milé kolegyne a milí kolegovia !

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského – je to DEŇ UČITEĽOV. Tento deň nie je vyznačený v mnohých kalendároch, ale v našich srdciach je stále.
Doteraz sme sa vždy v tento deň stretli na našom obľúbenom mieste v hoteli Lipa - trávili sme vždy príjemný večer, zabavili sme porozprávali sa medzi sebou. Vždy sme ocenili vynikajúcich pedagógov z našej školy, preto dnes takto aspoň na diaľku chcem oceniť Vás všetkých.
Dovoľte mi, aby som Vám týmto vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu v tejto dobe náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja našej školy. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“
Veľká vďaka
Vaša riaditeľka Jana Koštialová


Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ
23.3.2021

Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá mení termín a spôsob zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ...


Oznam školskej jedálne - obnovuje činnosť od 15. 3. 2021
12.3.2021

Oznam školskej jedálne - obnovuje činnosť od 15. 3. 2021

Vážení rodičia a cudzí stravníci.

Školská jedáleň obnovuje činnosť od 15.3.2021.
Obedy sa budú vydávať v jednorazových obaloch z bočného vchodu školskej jedálne.
Cudzí stravníci v čase od 10.30.do 11.30 hod
Deti v čase od 12.30.do 13.00 hod.
Deti prihlásené na prezenčnú výučbu na 1.stupni, majú obedy prihlásené.

Deti , ktoré sa vzdelávajú dištančne majú možnosť odoberať obed, stále platí nárok na dotáciu.
Prosíme rodičov, aby telefonicky prihlásili svoje dieťa na stravovanie na tel. č. 0911 913 821

Cena obedu pre 1.stupeň je 1,21€ / dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0,01€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič

Cena obedu pre 2.stupeň je 1,30€/ dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0, 10€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič


ZÁPIS  DETÍ  do 1.ročníka
4.3.2021

ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka

Základná škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/ 25
O Z N A M U J E ,že ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka ....


2 % z daní
3.3.2021

2 % z daní

Vážení rodičia,
ak chcete prispieť k skvalitneniu výučby na našej škole prispejte 2 % zo svojich daní.
Ďakujeme.
Vedenie školy


Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka
24.2.2021

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Dobrý deň, prišlo nové usmernenie od ministra školstva ohľadne zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021. Oddnes si môžete vypísať prihlášky na stránke Edupage. Na úvodnej stránke nájdete odkaz „Prijímačky 2021“ a postupujete podľa návodu. Ak by ste mali problém, pomôžem. Ak by ste chceli, aby som to vypísala ja, vypíšem. Len mi napíšte. Máte možnosť podať prihlášky aj v tlačenej (papierovej) forme. V tom prípade mi napíšte, vyplním vám aj tlačenú formu prihlášky.
Mgr. Adriána Redajová

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa posúvajú termíny prijímacieho konania.


Oznam školskej jedálne pre rodičov
18.2.2021

Oznam školskej jedálne pre rodičov

Oznam pre rodičov.
Na základe usmernenia UPSVaR je možné od 22.2.2021 odoberať stravu aj deťom, ktoré sa vzdelávajú dištančnou formou.
V prípade záujmu, žiadame rodičov, aby stravu prihlásili
u vedúcej ŠJ p. Hučkovej č.t 0911 913 821.
Deti ,ktoré odoberali stravu pred prázdninami sú naďalej prihlásené .
Výdaj stravy bude v čase od 12.30 do 13.00 hod z bočného vchodu školskej kuchyne.
Obed sa vydáva do jednorazového obalu /menu box/.
Cena obedu pre 1.stupeň je 1,21€ / dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0,01€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič
Cena obedu pre 2.stupeň je 1,30€/ dotácia štátu 1,20€ , úhrada rodiča 0, 10€
Cena obalu je 0,30€ - platí rodič

Vedúca ŠJ


Dôležité oznamy
18.2.2021

Dôležité oznamy

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, RÚVZ TN, zriaďovateľa a ďalších nariadení Vám oznamujeme nasledovné :

od 22. 2. 2021 do odvolania
- bude 1. stupeň vzdelávať žiakov dištančne - vyučovacie online

ŠKD:
od 22. 2. 2021 môže byť otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry ( polícia, zdravotníci, hasiči, ... )

2. stupeň pokračuje v dištančnom vzdelávaní ako doteraz - online hodiny

Vedenie školy