banner

Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Hurbanova ulica

Školník

Miroslav Michalec

Referent účtárne

Daniela Brišková

Mzdová účtovníčka

Mgr. Marcela Arbecíková
Administratíva

Ing. Andrea Barančinová

  Blanka Mocková

Upratovačky

Jarmila Ďurichová

 

Ingrid Valentová

 

Katarína Rubaninská

 

Margaréta Biesiková

  Danka Naďová
  Milena Kýšková
   
Komenského ulica  

Školník

Jaroslav Briestenský

Upratovačky

Mária Briestenská

 

Gabriela Viskupová

 

Oľga Horňáčková

 

Mária Naďová
   

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne

Eva Hučková
   

Hlavná kuchárka Komenského ulica

Marika Rošková

Hlavná kuchárka Hurbanova ulica

Marianna Balážová

 Kuchárky

Lenka Pribišová

 

Helena Bielčiková

 

Alena Kostelná

 

Katarína Valentová

 

Drahomíra Valentová

 

Soňa Viglašová

 

Libuša Tóthová

  Oľga Kolníková