banner

Vedenie školy

Adresa:

ZŠ Hurbanova ul. 128/25
91601 Stará Turá
č.t. 032 776 3639


elokované pracovisko

Komenského ul.
91601 Stará Turá
č.t. 032 776 3022

www.zsstaratura.sk

administrativa@zsstaratura.sk

Riaditeľka školy

Mgr. Jana Koštialová

riaditel@zsstaratura.sk

Zástupkyne ZŠ

Mgr. Danka Pribišová

zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk


PaedDr.Katarína Mikulcová

zastupkyna2stupen@zsstaratura.sk

Vedúca ŠKD

Mgr. Božena Michalcová

Výchovný poradca

Mgr. Adriána Redajová

vychporadca@zsstaratura.sk

Predseda Rady školy

Mgr. Anna Haverová

anna.haverova@gmail.com

Predseda Rady rodičov

Bc. Martina Kučerová