banner

Vedenie školy

  Adresa:

  ZŠ Hurbanova ul. 128/25
  916 01 Stará Turá
  č.t. 032 776 3639


  elokované pracovisko

 Komenského ul.
  916 01 Stará Turá
  č.t. 032 776 3022

 www.zsstaratura.sk

 administrativa@zsstaratura.sk

 Riaditeľka školy

 Mgr. Jana Koštialová

 riaditel@zsstaratura.sk

 Zástupkyne ZŠ

 Mgr. Danka Pribišová

 zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk


 
PaedDr.Katarína Mikulcová

 zastupkyna2stupen@zsstaratura.sk

 Vedúca MZ ŠKD

 Božena Michalcová, DiS art.

 Výchovný poradca

 Mgr. Adriána Redajová

 vychporadca@zsstaratura.sk

 Predseda Rady školy

 Mgr. Kristína Hudečková

 

 Predseda Rady rodičov

 Bc. Martina Kučerová