banner

Úvodná stránka

Aktuality

Zber papiera - pozastavený
22.10.2020

Zber papiera - pozastavený

Vážení rodičia,

kontajner na papier je plný, preto Vás žiadame, aby ste dnes ďalší s papierom nechodili. Hneď ako nám kontajner vymenia, tak vám oznámime nový termín zberu papiera.
Za pochopenie a rešpektovanie vopred ďakujeme.


Zber papiera na 2. stupni
21.10.2020

Zber papiera na 2. stupni

Vážení rodičia a priatelia školy,

vo štvrtok t. j. 22.10.2020 bude zber papiera pre 2. stupeň
na Hurbanovej ulici vo dvore
v čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy.


Dôležitý oznam pre žiakov našej školy
20.10.2020

Dôležitý oznam pre žiakov našej školy

Milí žiaci,
dnes bolo vedenie školy požiadané o pomoc od nášho zriaďovateľa Mesto Stará Turá, aby sme vás dôrazne upozornili, ako sa máte správať mimo školy v čase vášho osobného voľna. Niektorí žiaci našej školy nevhodným správaním – skákanie skejtbordami, kolobežkami, bicyklami na námestí nášho mesta. Nielenže ničíte majetok mesta, ale neraz aj ohrozujete kaskadérskymi kúskami svoj život, svoje zdravie. Dôrazne vás upozorňujeme, že takto sa správať na verejnosti nemôžete a náš zriaďovateľ bude zabezpečovať ochranu svojho majetku tak, že budú tam často hliadkovať príslušníci mestskej polície a môže sa stať, že vám bude udelená pokuta za nedodržiavanie poriadku na území mesta.
Vedenie školy


Príhovor predsedníčky Rady rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ
16.10.2020

Príhovor predsedníčky Rady rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila touto cestou.

Pre nás všetkých je tento kalendárny rok naozaj veľmi zvláštny. Myslím, že nikto nepredpokladal, že vôbec môže nastať situácia, akú dnes zažívame, že sa takmer celý svet zastaví, že vírus, ktorý sa rozšíril takmer do každej krajiny, tak ovplyvní naše životy.

Každý deň sa stretávame s obmedzeniami, ktoré sme si niekedy nevedeli ani predstaviť. Aj naše deti sú zrazu zmätené a zaskočené novou formou vyučovacieho procesu. Druhý polrok uplynulého školského roka deti strávili "domácim vzdelávaním". Vylúčenie zo štandardného vzdelávacie procesu zaskočilo nás rodičov, ale i pedagógov. Zrazu sme všetci museli zareagovať na novovzniknutú situáciu, naučiť sa komunikovať prostredníctvom výpočtovej techniky a internetového pripojenia. Pedagóvia spojili svoje sily so Slovenskou poštou, aby zabezpečili vzdelávanie i deťom, ktoré túto možnosť nemajú. Život na "našej" škole sa teda úplne nezastavil ani v tomto období. ZŠ musí byť pripravená na štandardný i dištančný vyučovací proces.

Naše príspevky do Rodičovského združenia sú podporou pri skvalitnení výučby a prostredia našich detí, o.i. prispievame i na technické vybavenie školy.

Rodičovské združenie sa snaží vychádzať v ústrety potrebám ZŠ i v tomto zložitom období, preto by som Vás v mene Rodičovského zduženia chcela poprosiť, aby ste zvážili členstvo a uhradenie príspevku RZ v hodnote 15,- eur na dieťa / rodinu.

Verím, že toto náročné obdobie zvládneme všetci v zdraví a situácia bude priaznivá pre neprerušenie štandardného vyučovacieho procesu, tak, aby všetky deti mohli využívať prostriedky, ktoré im ZŠ poskytuje.

Prajem Vám veľa zdravia

Martina Kučerová
Predsedníčka Rady rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ


ŠKD- nový oznam
16.10.2020

ŠKD- nový oznam

Od pondelka 19.10.2020 bude ranná ŠKD...


Zber papiera - pozastavený
8.10.2020

Zber papiera - pozastavený

Vážení rodičia a priatelia školy,

zber papiera je momentálne pozastavený, pretože je plný kontajner.
Zber papiera bude pokračovať až keď privezú prázdny kontajner.

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy


Dôležitý oznam - obnova riadneho vyučovania
2.10.2020

Dôležitý oznam - obnova riadneho vyučovania

Vážení rodičia,
na základe výsledkov testov pedagogických zamestnancov a žiakov, ktoré boli negatívne, sa obnovuje vyučovanie v plnom rozsahu priamo v škole pre všetky ročníky od pondelka 5.10.2020.
Upozorňujeme rodičov žiakov, ktorí nechodili do školy z akéhokoľvek dôvodu, že sú povinný poslať po žiakovi do školy vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné na stránke školy, Ministerstva školstva aj v altánku školy na Hurbanovej ulici.
Na základe usmernenia Ministerstva školstva krúžková činnosť na škole sa až do odvolania nebude realizovať a telesná výchova bude realizovaná len teoretickou formou, preto vaše deti až do odvolania nepotrebujú cvičebný úbor.
ŠKD bude fungovať v riadnom režime.
vedenie školy


Dôležitý oznam
28.9.2020

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na momentálnu situáciu v našej ZŠ ( karanténa niektorých žiakov a pedagógov nariadená RÚVZ TN) sa upravuje organizácia vyučovania v dňoch 29.9. - 2.10.2020 nasledovne:

1.- 5. ročník sa učia riadne v škole vo svojich triedach podľa platného rozvrhu za sprísnených hygienických podmienok a vykonávaným ranným filtrom daných RÚVZ a metodickým pokynom Ministerstva školstva. ŠKD bude fungovať od 6,00 do 16,30 hod. Bližšie informácie o ŠKD budú pri vstupe do modrého pavilónu.

6. - 9. ročník vyučovací proces bude prebiehať dištančne prostredníctvom Edupage podľa platného rozvrhu. Z obedov sú títo žiaci odhlásení.

Prosíme žiakov, aby dodržiavali dištančné vzdelávanie a venovali čas školským povinnostiam. Tí žiaci, ktorí majú problém s pripojením na internet, túto skutočnosť oznámia triednemu učiteľovi a posnažia sa o získanie školských úloh ako počas bežnej neprítomnosti.
V poobedných hodinách odporúčame eliminovať sociálne kontakty všetkým, ktorí nemajú nariadenú domácu karanténu.
Základná škola neorganizuje hromadné akcie a podujatia.
Predpokladáme, že v pondelok 5.10.2020 sa znovu začne vyučovať v riadnom režime pre všetky ročníky našej školy.
V prípade akýchkoľvek nevyhnutných otázok kontaktujte triedneho učiteľa cez edupage.

Za pochopenie situácie a jej bezproblémový priebeh vám vopred ďakuje
vedenie školy


Pondelok - oznam pre žiakov
27.9.2020

Pondelok - oznam pre žiakov

Oznamujeme žiakom, že dňa 28. 9. 2020 žiakom nebudeme zadávať žiadne úlohy, nakoľko dnes sa veľké množstvo našich žiakov zúčastnilo testu na Covid19, ostatným žiakom odporúčame samoštúdium, opakovanie učiva.
Ďakujem za pochopenie.
Vedenie školy


Dôležitý oznam
25.9.2020

Dôležitý oznam

Podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. a po konzultácií RUVZ Trenčín a zriaďovateľom Mestom Stará Turá riaditeľka ZŠ Stará Turá mimoriadne prerušuje školské vyučovanie a poskytuje žiakom 2.stupňa voľno v pondelok 28.9.2020. Na 1. stupni vyučovanie aj ŠKD bude riadne prebiehať.
Prosíme žiakov , aby minimalizovali kontakty, tento deň strávili samoštúdiom doma a dištančne sa vzdelávali. Zatiaľ predpokladáme, že riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 29. 9. 2020!

Žiaci 2. stupňa sú automaticky všetci odhlásení z obeda.

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy


Základná škola - 3 potvrdené prípady COVID 19
24.9.2020

Základná škola - 3 potvrdené prípady COVID 19

V Základnej škole Stará Turá boli potvrdené 3 prípady ochorenia COVID-19 k dnešnému dňu 24. 9. 2020. Na základe tejto informácie RÚVZ Trenčín nariadil žiakom 3 tried domácu karanténu.

Všetky informácie pre týchto žiakov sú uvedené v oznamoch nižšie.


Dôležitý oznam
24.9.2020

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

RÚVZ nariaďuje žiakom 1 triede 3. ročníka, 1 triede 6. ročníka a 1 triede 7. ročníka domácu karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou v domácom prostredí 10 dní od posledného kontaktu.
Žiakov bude manažovať RÚVZ Trenčín. Prosíme o dodržiavanie karantény počas 10 dní aj za predpokladu, že testované deti budú negatívne.
Karanténa trvá od 24. 9. 2020 - 1. 10. 2020 vrátane (3. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (6. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (7. ročník - 1 trieda)
Rodičia týchto detí môžu chodiť do práce, súrodencov sa to netýka, môžu chodiť do školy. Rodičia v prípade mladších detí môžu požiadať o vystavenie pandemickej OČR, o ktorú požiadajú svojho lekára.
RÚVZ Trenčín žiada minimalizovať sociálne kontakty.


Dôležitý oznam
22.9.2020

Dôležitý oznam

V základnej škole Stará Turá v oboch budovách výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Zatiaľ škola nemala zaznamenaný žiadny podozrivý prípad žiaka testovaného pozitívne na Covid-19. Škola sa riadi pokynmi príslušného RÚVZ Trenčín. Žiačky, ktoré sa zúčastnili tréningov a zápasov MBK Stará Turá sa riadia pokynmi RÚVZ. Chceme zdôrazniť, že pokiaľ nie je žiadny žiak v karanténe alebo testovaný pozitívne na Covid-19 chodí riadne do školy a prebieha v triedach a na celej škole vyučovací proces nezmenene. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby oznámili triednemu učiteľovi v prípade, že je dieťa podozrivé na Covid-19 alebo je prípadne v karanténe. Podozrivého žiaka na Covid-19 manažuje RÚVZ alebo všeobecný lekár.

Ďakujeme za pochopenie.Športový krúžok - BASKETBAL
18.9.2020

Športový krúžok - BASKETBAL

Vážení rodičia,
nakoľko nám súčasná situácia nedovoľuje prísť osobne medzi deti do školy, snažíme sa využiť všetky dostupné prostriedky, aby sme informovali rodičov a deti o plánoch MBK Stará Turá.

Radi by sme rozšírili náš basketbalový klub o ďalšie nádejné basketbalistky. Pripravujeme športový krúžok pre 1./2. ročník a prípravku pre 3./4./5. ročník.

Prosím čítajte ďalej