banner

Úvodná stránka

Aktuality


Talentída
18.4.2019

Talentída

Žiaci 4.B triedy sa tešia vždy...


Marec - mesiac knihy
17.4.2019

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy, "čítanie naše každodenné" alebo naše obľúbené knihy.


15.4.2019

23. ročník Dňa narcisov

Vo štvrtok 11. apríla 2019, sa na celom Slovensku uskutočnil v poradí už 23. ročník Dňa narcisov - verejnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine. Táto akcia sa uskutočňuje každoročne začiatkom jari, keď v jeden jediný deň možno v uliciach stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine ponúkajúcich ľuďom žltý narcis. Cieľom zbierky je upriamiť pozornosť verejnosti na fakt, že s rakovinou sa denno-denne stretáva čoraz viac ľudí, trend nádorových ochorení je stúpajúci a preto starostlivosť o vlastné zdravie v podobe zdravého životného štýlu a prevencie nie je odporúčaná Ligou proti rakovine len preto, lebo je to moderné, ale preto, že je to nevyhnutné.


Workshop v Divadielku Galéria
15.4.2019

Workshop v Divadielku Galéria

Dňa 21. 3. 2019 sa žiaci 2. stupňa - členovia divadelného krúžku - zúčastnili zaujímavého workshopu v Divadielku Galéria v Novom Meste nad Váhom


Výstava módneho návrhára Lukáša Kimličku
15.4.2019

Výstava módneho návrhára Lukáša Kimličku

7. 4. 2019 sa v DK Javorina konal slávnostný program pri príležitosti 70. výročia staroturianskej ZUŠ. Pri tejto príležitosti bola otvorená vo výstavných priestoroch DK aj výstava módneho návrhára, nášho rodáka a absolventa VO našej ZUŠ, Lukáša Kimličku, s názvom Retrospektíva.


Podjavorinskej Bzince
15.4.2019

Podjavorinskej Bzince

Dňa 29. 3. 2019 sa konalo v Bzinciach pod Javorinou okresné kolo prestížnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín s lokálnym názvom Podjavorinskej Bzince.


ŠvP Bojnice 2019
9.4.2019

ŠvP Bojnice 2019

Milí rodičia...


Zvieratká v škole
6.4.2019

Zvieratká v škole

Dňa 28.3.2019 sa v našej telocvični zišli...


Výsledky z volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
5.4.2019

Výsledky z volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá

Dňa 01.04.2019 prebehla voľba 2 zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ. Zástupcami boli zvolení Mgr. Anna Haverová, Mgr. Alexandra Nedbálková. Zástupcom nepedagogických zamestnancov do RŠ sa stala Eva Hučková. Dňa 04.04.2019 prebehla voľba 4 zástupcov rodičov žiakov školy, do RŠ boli zvolení: Alena Antalová, Martina Kučerová , Zdenka Adamkovičová, Adela Malariková.

Ďakujeme všetkým voličom, že sa zúčastnili volieb a novým členom RŠ srdečne blahoželáme.Lyžiarsky kurz
18.3.2019

Lyžiarsky kurz

V termíne 25. 2. – 1. 3. 2019 sa 61 žiakov 7. ročníka zo ZŠ na Hurbanovej ulici zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Tále.


Oznámenie o konaní volieb do Rady školy
18.3.2019

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Riaditeľka ZŠ Hurbanova 128/25 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení
konanie volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 14,00 hod. do 14,30 hod. jedáleň školy na Hurbanovej ulici
- voľba 2 zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 10,00 hod. do 10,30 hod. miestnosť č. 111 školy na Hurbanovej ulici
- voľba 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 04.04.2019 /štvrtok/ od 14,30 hod. do 15,30 hod. v priestore vestibulu na Hurbanovej ul. a v priestore vestibulu na Komenského ulici v modrom pavilóne
- voľba 4 zástupcov rodičov žiakov školy