banner

Úvodná stránka

Aktuality

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov - k poskytovaniu dotácie na stravu
28.7.2022

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov - k poskytovaniu dotácie na stravu

Vážení rodičia,
prosím všimnite si
Oznam k poskytovaniu dotácie na stravu.
V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala zmena v poskytovaní
dotácií na stravu. V prípade, že máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje dieťa od
01.09.2022 a ste oprávnený žiadateľ, je potrebné:
do 05.08. 2022 majú zákonní zástupcovia detí a žiakov do 15 rokov možnosť predložiť
a) čestné vyhlásenie (v prílohe) o neuplatnení nároku na daňový bonus
b) potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi
c) potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima
Deti nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na
daňový bonus po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov- potreba nahlásiť.
Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi osobne alebo e-mailom:
Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí: Mgr. Elena Sládková
Tel. kontakt: 0918 627 392
e-mail: elena.sladkova@staratura.sk
skolstvo@staratura.sk

Čestné vyhlásenia môžete doručiť aj priamo na základnú školu alebo materskú školu.


Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá
6.7.2022

Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2021/2022 v Základnej škole Stará Turá

30. 06 .2022 sa školský dvor na Komenského ulici zaplnil žiakmi, rodičmi, pedagógmi, zamestnancami školy a prítomnými hosťami. Táto slávnostná udalosť, ktorú žiaci, ale i učitelia tak túžobne očakávali, bola konečne tu. Posledný deň školského vyučovania, kedy žiaci dostali vysvedčenia, niektorí svoje prvé vysvedčenie a niektorí posledné.


Zoznam zošitov v školskom roku 2022/2023
1.7.2022

Zoznam zošitov v školskom roku 2022/2023

Zoznam zošitov pre 2. až 9. ročník v školskom roku 2022/2023ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA- 5. deň
24.6.2022

ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA- 5. deň

Posledný deň


ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA
20.6.2022

ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA

1. deň- príchod, dopoludnieLetný tábor pre dievčatá
13.6.2022

Letný tábor pre dievčatá

MBK Stará Turá usporiada letný denný tábor pre dievčatá od 6 do 10 rokov.
Veľmi radi privítame aj dievčatá, ktoré nemajú žiadnu skúsenosť s basketbalom a chcú si to vyskúšať.
Bližšie informácie a návratku nájdete pod textom.

Zároveň všetkých srdečne pozývame na zápasy Majstrovstiev SR dievčat U13, ktoré sa aj za účasti MBK Stará Turá uskutočnia v Športovej hale na štadióne v dňoch
17.-19. júna 2022. Presné informácie o zápasoch našich dievčat prinesieme na stránkach klubu.
Všetci ste vítaní!


Oslava 100. výročia založenia Masarykovej štátnej meštianskej školy
12.6.2022

Oslava 100. výročia založenia Masarykovej štátnej meštianskej školy

Dňa 7. júna sme si slávnostným programom v DK Javorina pripomenuli 100. výročie založenia Masarykovej štátnej meštianskej školy v našom meste. Spolu s našimi hosťami a divákmi sme sa vrátili v čase, do obdobia vzniku tejto krásnej budovy. Pripomenuli sme si, aké školy v nej sídlili, akí učitelia v nej učili, porovnali sme minulosť so súčasnosťou a nezabudli sme ani na prepojenie života školy s dejinnými udalosťami. Za jej stenami sa odohrávali mnohé príbehy, je s ňou prepojených mnoho životov… No keďže je to budova školy, stala sa najmä symbolom školstva a túžby po vzdelanosti v našom meste.


Ponuka ZUŠ
10.6.2022

Ponuka ZUŠ


Tanečná telesná výchova
7.6.2022

Tanečná telesná výchova

S cieľom zatraktívniť a skvalitniť hodiny telesnej výchovy sa naši druháci, tretiaci a trieda 4.C vďaka projektu Moduly - garatom je Street Dance Academy , zapojili do výučby tanečných prvkov Hip Hopu...