banner

Úvodná stránka

Aktuality

Prosba o podporu projektu hlasovaním cez sms - iba do 31. 1.
16.1.2019

Prosba o podporu projektu hlasovaním cez sms - iba do 31. 1.

Milí priatelia, známi aj neznámi,

zapojili sme sa do grantovej výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne mamnato. Úspešne sme sa prepracovali do užšieho výberu projektov. Teraz nastáva fáza hlasovania, kedy potrebujeme získať dostatočný počet hlasov, aby bol náš projekt finančne podporený.

Verím, že aj vďaka Vašej podpore získame potrebný počet hlasov a tieto zmysluplné a pre danú skupinu veľmi nápomocné podujatia dokážeme financovať aj vďaka Vášmu hlasu!


Perinbaba
9.1.2019

Perinbaba
Vianočné blahoželanie detí z 3.C
21.12.2018

Vianočné blahoželanie detí z 3.C

Už sa blížia Vianoce...


Vianočné trhy
20.12.2018

Vianočné trhy


Ctíme tradície
20.12.2018

Ctíme tradície

Pozvánka
7.12.2018

Pozvánka7.12.2018

Strelecká mikulášska súťaž

Strelecký krúžok pri ZŠ v Starej Turej usporiadal dňa 7. decembra 2018 pre žiakov rôzne súťaže a to hod tenisovou loptičkou na presnosť, streľba z laserovej pušky na 30 sek. a strelecký súboj.


3.12.2018

Technická olympiáda - okresné kolo

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 29.11. 2018 na SPŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom. Našu školu v kategórii A (súťaž dvojíc) reprezentovali Simona Makarová z 9.C a František Benian z 9.B. V kategórii B (súťaž jednotlivcov) Roman Galbavý zo 6.C. Súťaž pozostávala z dvoch častí: žiaci v prvej časti riešili vedomostný test, v druhej mali za úlohu skonštruovať výrobok podľa technického výkresu.


3.12.2018

Technická olympiáda - školské kolo

V rámci Týždňa vedy a techniky 5.- 11. 11. 2018 sa na škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 17 žiakov, ktorí súťažili v 2 kategóriách: A (8.-9. ročník), B (5. - 7. ročník.), ich úlohou bolo riešiť vedomostný test.