banner

Úvodná stránka

Aktuality

Letná škola
16.7.2020

Letná škola

Vážení rodičia a priatelia školy, letná škola sa pre nízky záujem žiakov neotvára.
Vyučovanie na Základnej škole od 22. júna 2020
18.6.2020

Vyučovanie na Základnej škole od 22. júna 2020

Vážení rodičia,
vyučovanie na našej škole od 22.6.2020 bude nasledovné:

22.6. - 24.6.2020 1. stupeň - 1. až 4. hod podľa rozvrhu
2. stupeň - 1. až 5. hod podľa rozvrhu, ktorý bol pred zatvorením školy
( treba si priniesť knihy a zošity podľa rozvrhu, úbor na telesnú netreba )

25.6. - 29.6.2020 1. stupeň - do 11,30 s triednym učiteľom
2. stupeň - do 12,00 s triednym učiteľom podľa pokynov od neho

30.6.2020 rozdávanie vysvedčení a ukončenie školského roku v triedach

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie a kolektív pracovníkov školy


Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov žiakov
18.6.2020

Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov žiakov

Pokyny, pre zákonných zástupcov žiakov Základnej školy v Starej Turej, ktorí nastúpia do školy 1.krát po prerušení vyučovania od 22.6.2020:

prosím otvoriť a čítať ďalej


Obnovenie vyučovania pre všetky ročníky
11.6.2020

Obnovenie vyučovania pre všetky ročníky

Vážení rodičia,
určite viete, že od 22.6.2020 sa obnovuje vyučovanie pre všetky ročníky. Hoci je návrat dobrovoľný, veríme, že svoje deti do školy pošlete, nakoľko potrebujeme s nimi školský rok ukončiť, vyzberať učebnice a rozdať im nové.
Od 22.6. do 24.6. bude vyučovanie na 2.stupni do 12,30 hod a ostatné dni do 12,00 hod.
Na 1.stupni bude vyučovanie všetky dni do 11,30 hod.
Skúšanie prebiehať nebude.
Preto Vás žiadame, aby ste napísali alebo zavolali triednej učiteľke svojho dieťaťa a nahlásili, či nastúpi Vaše dieťa od 22.6.2020 do školy a tiež, či bude chodiť na obedy bezohľadu na to, či pred zatvorením školy chodilo na obed alebo nie.
1. – 5. ročník sa to týka len tých, ktorí doteraz do školy nechodili.
Ďalšie pokyny zverejníme po tom, ako ich vydá ministerstvo.
Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy


Dôležité oznamy
11.6.2020

Dôležité oznamy

Poplatky školy schválené VZN mesta Stará Turá:
Poplatok 9,00 € , je poplatok za dieťa ,ktoré navštevuje ŠKD.
Poplatok 4,00 € , je poplatok za dieťa, ktoré je prihlásené na stravovanie .
Z týchto poplatkov je uhrádzaná časť réžie , čiže prevádzka ŠKD a ŠJ.
Poplatky sú účtované paušálne na mesiac, nerozhoduje počet odobraných obedov alebo počet dní v ŠKD.


Oznam pre rodičov
9.6.2020

Oznam pre rodičov

V týchto dňoch posielame poštové poukážky na doplatenie stravy a réžie. Deti, ktoré nie sú v škole, dostanú informáciu od triedneho učiteľa.
Platba za stravu je doplatok rodiča od 01.01.2020
I. stupeň 0,01 €
II. stupeň 0,10 €
Platba za réžiu je spoluúčasť rodičov na prevádzkových nákladoch. Je v sume 4,00 € mesačne. Platí každé dieťa prihlásené na stravu.
Číslo účtu pre platby za stravu:
SK65 0200 0000 0016 2799 2554
VS 0620
Číslo účtu pre platby za réžiu:
SK 05 0200 0000 0016 2797 0451
VS 620
Vedúca šj


Oznam pre nájomcov telocviční
5.6.2020

Oznam pre nájomcov telocviční

Vážení nájomcovia telocviční - Komenského a Hurbanova ulica.
Oznamuje Vám, že z hygienických a prevádzkových dôvodov sú telocvične Základnej školy uzavreté do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy


Dôležitý oznam - výdaj stravy
1.6.2020

Dôležitý oznam - výdaj stravy

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nie sú v škole a sú prihlásení na stravu
Výdaj stravy pre rodičov bude v čase
od 12.30 do 13.00 hod
z bočného vchodu školskej kuchyne.
Je zakázané vstupovať do budovy školy.
Ďakujeme za pochopenie


Organizácia vyučovaia od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020
27.5.2020

Organizácia vyučovaia od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

Organizácia vyučovania od 1. 6. do 30. 6. 2020

1. stupeň: 6,30 – 7,30 ranná ŠKD
7,30 – 8,00 príchod do školy
8,00 – 11,30 vyučovanie – rozvrh dostanú 1.6.
11,00 – 13,00 obed podľa rozpisu
11,30 – 15,30 ŠKD
8,00 – 15,00 dištančné vyučovanie pre žiakov, ktorí sú doma

2. stupeň: 7,30 – 8,00 príchod do školy
8,00 – 11,30 vyučovanie – rozvrh dostanú 1.6.
11,00 – 12,00 obed podľa rozpisu
8,00 – 15,00 dištančné vyučovanie pre žiakov, ktorí sú doma

1. 6. 2020 žiaci prinesú vyplnené vyhlásenie, poznámkový blok, peračník
- 2 rúška
- jednorazové papierové vreckovky ( krabička vreckoviek na vyťahovanie )
- pitný režim
- desiatu
- športové oblečenie
- prezuvky


Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastúpia do školy 1. júna 2020
25.5.2020

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastúpia do školy 1. júna 2020

Pokyny, pre zákonných zástupcov žiakov Základnej školy v Starej Turej, ktorí nastúpia do školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

• Zákonný zástupca dieťaťa predloží pri prvom nástupe žiaka do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vyhlásenie je na vytlačenie v prílohe alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v priestoroch školy vo štvrtok a v piatok (28.5. – 29.5.2020) :
na Hurbanovej - v altánku na stole,
na Komenského – pri modrom pavilóne na stolíku

• Ak je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácií informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Zákonný zástupca je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Ak zákonný zástupca privádza dieťa do školy alebo ho z nej odvádza, žiadame o minimalizovanie jeho pobytu a dodržiavanie rozostupov vo vonkajších priestoroch školy.
Do vnútorných priestorov školy zákonný zástupca dieťaťa nevstupuje.

• Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu do školy:
- 2 rúška
- jednorázové papierové vreckovky ( krabička vreckoviek na vyťahovanie )
- pitný režim
- desiatu
- športové oblečenie
- prezuvky

• 1. stupeň: (1. – 4. ročník )
- príchod do školy:
ranná ŠKD od 6,30 do 7,15 hod - modrý pavilón
ostatní od 7,30 do 8,00 hod – modrý pavilón: 1D, 1B, 2B, 2D, 3A, 3B, 4D
- zelený pavilón: 1A, 1C, 2A, 2C, 3C, 4A, 4C, 4E

• 2. stupeň: (5. ročník )
- príchod do školy:
Od 7,30 do 8,00 hod – hlavný vchod: 5C, 5D
- vchod zo školského dvora : 5A, 5B
- prezúvanie nebude v šatni, ale vo vyhradenom priestore pred triedou

• Pri vstupe do školy bude prebiehať ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk

• Vyučovanie bude prebiehať v triedach aj vo vonkajších priestoroch. Na základe odporúčania Ministerstva školstva nebude realizované ani písomné ani ústne skúšanie žiakov do konca školského roku.

• Zákonný zástupca musí dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do 30.6.2020

Vedenie školy


Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa a 5. ročníka
19.5.2020

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa a 5. ročníka

Vážení rodičia,
vzhľadom na rozhodnutie Ministerstva školstva o znovuotvorení základných škôl pre žiakov 1. až 5. ročníka Vás žiadame o informovanie triedneho učiteľa Vašich detí o tom, či Vaše dieťa nastúpi alebo nenastúpi 1. júna 2020 do školy. Deti, ktoré do školy nastúpia, budú mať zabezpečený obed a 1. stupeň aj Školský klub.
Preto prosím napíšte triednym učiteľom Vaše rozhodnutie, aby sa škola mohla zariadiť a pripraviť všetko potrebné na príchod detí.
Napíšte preto prosím dnes alebo zajtra, t. j. do 20. mája 2020 do 15,00 hod.
Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy


Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy
30.4.2020

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

29.04.2020
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.
Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.


Zabudnuté veci v škole - zobrať v stredu 29. apríla 2020
24.4.2020

Zabudnuté veci v škole - zobrať v stredu 29. apríla 2020

Oznamujeme žiakom našej školy, že dňa 29. 4. 2020/ t. j. v stredu/ od 9,00 do 11,00 si môžu prísť zobrať žiaci do školy svoje zabudnuté veci a to v oboch budovách školy.
Prosíme o dodržanie hygienických podmienok - rúška, rukavice.
Pre urýchlenie prosím napíšte na lístok: meno, trieda, vec a kde sa zabudnutá vec nachádza, prípadne jej stručný popis - lístok odovzdáte asistentom, učiteľom, ktorí Vám veci donesú.
1. stupeň -modrý pavilón a 2. stupeň vchod z dvora školy.
Vedenie ZŠ