banner

Inzercia - hľadáme zamestnancov

Prijmeme školského psychológa

 Prijmeme školského psychológa na 100% úväzok s dátumom nástupu 5. 9. 2022

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 10 tejto vyhlášky).

Hľadáme pomocnú kuchárku

Prijmeme pomocnú kuchárku s dátumom nástupu 1. 9. 2022. 

Potrebný zdravotný preukaz.
Platové podmienky podľa Zákona č. 553/2003, minimálne 707,50 eur brutto. 
Kontakt: 0911/ 913 821, jedalen@zsstaratura.sk