banner

Inzercia - hľadáme zamestnancov

Učiteľ s aprobáciou matematika, s kombináciou výtvarná výchova, hudobná výchova

 Vedenie školy oznamuje, že prijmeme do pracovného pomeru pre školský rok 2019/2020 učiteľa s aprobáciou matematika s kombináciou výtvarná výchova, hudobná výchova. 

Žiadosti spolu so životopisom posielajte do 17.05.2019 na adresu personalne@zsstaratura.sk. 

Učiteľ s aprobáciou anglický jazyk

Vedenie školy oznamuje, že prijmeme do pracovného pomeru pre školský rok 2019/2020 učiteľa s aprobáciou anglický jazyk.

Žiadosti spolu so životopisom posielajte do 17.05.2019 na adresu personalne@zsstaratura.sk