banner

Inzercia - hľadáme zamestnancov

Učiteľ s aprobáciou matematika a fyzika - II. stupeň

 Vedenie školy oznamuje, že prijmeme do pracovného pomeru pre školský rok 2020/2021 učiteľa s aprobáciou matematika a fyzika na II. stupeň základnej školy. 

Žiadosti spolu so životopisom posielajte na adresu personalne@zsstaratura.sk. 

Učiteľ s aprobáciou anglický jazyk - II. stupeň

Vedenie školy oznamuje, že prijmeme do pracovného pomeru pre školský rok 2020/2021 učiteľa s aprobáciou anglický jazyk pre II. stupeň.

Žiadosti spolu so životopisom posielajte na adresu personalne@zsstaratura.sk