banner

Rada školy

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Rada školy pri Základnej škole Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá v školskom roku 2015/2016

1.   Mgr. Anna Haverová - predseda

2.   Mgr. Alexandra Nedbálková - podpredseda

3.   Ing. Richard Bunčiak - zástupca mestského zastupiteľstva

4.   Mgr. Júlia Bublavá - zástupca mestského zastupiteľstva

5.   Mgr. Soňa Dolníková - zástupca mestského zastupiteľstva

6.   Ing. Bohdan Gorog - zástupca mestského zastupiteľstva

7.   Bc. Martina Kučerová - zástupca rodičov

8.   Mgr. Jana Vaňová - zástupca rodičov

9.   Ing. Milan Počarovský - zástupca rodičov

10.  Mgr. Ľubica Žoldáková - zástupca rodičov

11.  Eva Hučková - zástupca nepedagogických zamestnancov