banner

Rada školy

Dôležitý oznam pre členov Rady školy

 Informácia - zaslanie materiálov v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19

Rada školy oznamuje, že stretnutie členov bude 11. marca 2020 o 15.00 hod. v budove školy na Hurbanovej ulici v Starej Turej.
Mgr. Anna Haverová, predseda Rady školy

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Rada školy pri Základnej škole Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá

1.   Mgr. Anna Haverová - pedagogický zamestanec, predseda RŠ

2.   Mgr. Alexandra Nedbálková - pedagogický zamestanec, podpredseda RŠ

3.  Eva Hučková - nepedagogický zamestnanec

4.   Ing. Anna Halinárová - zástupkyňa zriadovateľa

5.   Ing. Jaroslava Antalová  - zástupkyňa zriadovateľa

6.   Mgr. Júlia Bublavá - zástupkyňa zriadovateľa

7.   Mgr. Matej Antálek  - zástupca zriaďovateľa

8.   Bc. Martina Kučerová - zástupkyňa rodičov

9.   Ing. Zdenka Adamkovičová - zástupkyňa rodičov

10.   Ing. Alena Antalová - zástupkyňa rodičov

11.  Adela Maláriková - zástupkyňa rodičov

 

 

Štatút Rady školy

V priloženom súbore si môžete pozrieť štatút Rady školy

K stiahnutiu