banner

Rada školy

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Rada školy pri Základnej škole Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá

1.   Mgr. Anna Haverová - pedagogický zamestanec, predseda RŠ

2.   Mgr. Alexandra Nedbálková - pedagogický zamestanec, podpredseda RŠ

3.  Eva Hučková - nepedagogický zamestnanec

4.   Ing. Anna Halinárová - zástupkyňa zriadovateľa

4.   Ing. Jaroslava Antalová  - zástupkyňa zriadovateľa

5.   Mgr. Júlia Bublavá - zástupkyňa zriadovateľa

6.   Mgr. Matej Antálek  - zástupca zriaďovateľa

7.   Bc. Martina Kučerová - zástupkyňa rodičov

8.   Ing. Zdenka Adamkovičová - zástupkyňa rodičov

9.   Ing. Alena Antalová - zástupkyňa rodičov

10.  Adela Maláriková - zástupkyňa rodičov