banner

Učitelia

Triedni učitelia

 

  
1. stupeň
 

 Zástupkyňa1. stupeň ZŠ          

Mgr. Danka Pribišová   

učiteľstvo 1.stupeň
 trieda učiteľ  aprobácia
1.A

Mgr. Andrea Majtánová

učiteľstvo 1.stupeň
1.B

Mgr. Zuzana Chudíková

učiteľstvo 1.stupeň
1.C

Mgr. Janka Ostrovská

učiteľstvo 1.stupeň
1.D

Mgr. Daniela Kontinová

učiteľstvo 1.stupeň
 2. A

Mgr. Ivana Mikušová

učiteľstvo 1.stupeň
 2. B

Mgr. Zuzana Marková

učiteľstvo 1.stupeň
nemčina

 2. C

Mgr.Miroslava Gulánová

učiteľstvo 1.stupeň

2.D

Mgr. Zuzana Ilušáková

učiteľstvo 1.stupeň
3. A

Mgr. Soňa Kotrasová

učiteľstvo 1.stupeň
3. B

Mgr. Alexandra Nedbálková

učiteľstvo 1.stupeň
3. C

Mgr. Zuzana Stupavská

učiteľstvo 1.stupeň

 4. A

Mgr. Viera Biesiková

učiteľstvo 1.stupeň
4. C

Mgr. Jana Chudá

učiteľstvo 1.stupeň
4. D
Mgr. Monika Roháčková
učiteľstvo 1.stupeň
     

 

 

 2. stupeň  

 Zástupkyňa 2. stupeň ZŠ    

 

PaedDr. Katarína Mikulcová   

 

 

 matematika - biológia

 trieda učiteľ  aprobácia
5. A  Mgr. Alena Gutt biológia - etická výchova - chémia
5. B  Mgr. Jana Roháčková slovenčina - dejepis
5. C  Mgr. Petra Zimová  slovenčina - biológia
6. A
 Mgr. Ľudmila Pribišová
 angličtina - fyzika
6. B  Mgr. Lenka Durcová  slovenčina - francúzština
6. C
 Mgr. Adriána Redajová  dejepis - technika
7. A
 Mgr. Oľga Hollá  angličtina
7. B  Mgr. Miriam Holotová  geografia - biológia
7. C
 Mgr. Paulína Roháčková
 slovenčina - občianska
7. D
 Mgr. Alexandra Zimová
 biológia - etická výchova - chémia
8. A  Mgr. Katarína Medňanská  slovenčina - francúzština
8. B  Mgr. Peter Michalec  telesná - občianska
8. C  Mgr. Michal Denk  telesná
8. D  Mgr. Martina Omelková  matematika - geografia
9. A  Mgr. Ľubica Bajjaniová, PhD.  angličtina - ruština
9. B
 Mgr. Kristína Hudečková  angličtina - psychológia
9. C
 Mgr. Eva Fajnorová
 technika

 

  
Riaditeľka školy
 
    Mgr. Jana Koštialová   
matematika - technika
 trieda učiteľ  aprobácia
   Ing. Eva Stuchlá  náboženstvo - matematika
   Mgr. Peter Čulák
 fyzika - matematika
   Mgr. Erika Lessová
 matematika - biológia
   Mgr. Simona Pániková
 angličtina
   Mgr. Mária Sadloňová
 slovenčina - nemčina
   Mgr. Radoslav Soldán
 dejepis - občianska náuka
   Mgr. Ján Mandák
 učiteľstvo 1. stupeň
   Mgr. Katarína Vráblová
 angličtina
   Mgr. Michaela Saukuličová  slovenčina - hudobná výchova
   Mgr. Monika Čierniková  angličtina
   Mgr. Anna Haverová
 angličtina - ruština
   Mgr. Anna Kucháreková  angličtina - nemčina