banner

Učitelia

Triedni učitelia v školskom roku 2018 - 2019

 

 

 

  
1. stupeň
 

 Zástupkyňa1. stupeň ZŠ           Mgr. DankaPribišová   

učiteľstvo 1.stupeň
 trieda učiteľ  aprobácia
1.A Mgr. Viera Biesiková učiteľstvo 1.stupeň
1.B
Mgr. Viera Medňanská
učiteľstvo 1.stupeň
1.C
Mgr. Jana Chudá učiteľstvo 1.stupeň
1.D
Mgr. Monika Roháčková
učiteľstvo 1.stupeň
 2. A

Mgr. Andrea Majtánová

učiteľstvo 1.stupeň
 2. B

Mgr. Zuzana Chudíková

učiteľstvo 1.stupeň
 2. C

Mgr. Janka Ostrovská

učiteľstvo 1.stupeň
3. A

Mgr. Ivana Mikušová

učiteľstvo 1.stupeň
3. C

Mgr. Miroslava Gulánová

učiteľstvo 1.stupeň
3. D Mgr. Zuzana Ilušáková

učiteľstvo 1.stupeň

3. E

Mgr. Zuzana Marková

učiteľstvo 1.stupeň,
.nemčina
 4. A

Mgr. Jana Vrkočová

učiteľstvo 1.stupeň
4. B

Mgr. Soňa Kotrasová

učiteľstvo 1.stupeň
4. C Mgr. Alexandra Nedbálková učiteľstvo 1.stupeň
4. D
PaeDr. Jana Hazuchová učiteľstvo 1.stupeň
4. E

Mgr. Zuzana  Stupavská

učiteľstvo 1.stupeň

 

 

  
2. stupeň
 

 Zástupkyňa 2. stupeň ZŠ    

PaedDr. Katarína Mikulcová   

 

matematika - biológia

 trieda učiteľ  aprobácia
5. A Mgr. Ľubica Bajjaniová, PhD. angličtina - ruština
5. B
Mgr. Kristína Hudečková angličtina - psychológia
5. C
Mgr. Eva Fajnorová
technika
6. A Mgr. Jana Roháčková slovenčina - dejepis
6. B Mgr. Petra Zimová slovenčina - biológia
6. C Mgr. Danka Kohútová matematika - fyzika
7. A Mgr. Danka Malá slovenčina - občianska
7. B
Mgr. Lenka Durcová
slovenčina - francúzština
7. C
Mgr. Adriána Redajová
dejepis
8. A Mgr. Oľga Hollá angličtina
8. B
Mgr. Miriam Holotová
geografia - biológia
8. C
Mgr. Alena Bielčiková biológia - etika
9. A
PaedDr. Beáta Puškárová geografia, ruština, nemčina
9. B
Mgr. Peter Michalec
telesná - občianska
9. C
Mgr. Anna Haverová angličtina - ruština

 

   
   
  
Riaditeľka školy
 
    Mgr. Jana Koštialová   
matematika - technika
 trieda učiteľ  aprobácia
   PhDr. Zuzana Fraštiová slovenčina - dejepis
   Mgr. Katarína Medňanská slovenčina - francúzština
  Mgr. Elena Čierniková
telesná - ruština
  Mgr. Peter Čulák
matematika - fyzika
  Mgr. Martina Omelková
matematika - geografia
  Mgr. Michal Denk
telesná
  Mgr. Ján Mandák
učiteľstvo 1.stupeň
  Mgr. Daniela Stuchlá
angličtina - náboženstvo
  Mgr. Monika Čierniková angličtina
  Mgr. Františka Chalaniová
náboženstvo
  RNDr. Anna Lašáková
matematika - fyzika
  Mgr. Silvia Trúsiková
výtvarná výchova - slovenčina