banner

Učitelia

Triedni učitelia v školskom roku 2019 - 2020

 

  
1. stupeň
 

 Zástupkyňa1. stupeň ZŠ           Mgr. Danka Pribišová   

učiteľstvo 1.stupeň
 trieda učiteľ  aprobácia
1.A

Mgr. Soňa Kotrasová

učiteľstvo 1.stupeň
1.B

Mgr. Alexandra Nedbálková

učiteľstvo 1.stupeň
1.C

Mgr. Zuzana Stupavská

učiteľstvo 1.stupeň
1.D

Mgr. Jana Vrkočová

učiteľstvo 1.stupeň
 2. A

Mgr.Viera Biesiková

učiteľstvo 1.stupeň
 2. B

Mgr. Viera Medňanská

učiteľstvo 1.stupeň
 2. C

Mgr.Jana Chudá

učiteľstvo 1.stupeň

2.D

Mgr. Monika Roháčková

učiteľstvo 1.stupeň
3. A

Mgr. Andrea Majtánová

učiteľstvo 1.stupeň
3. B

Mgr. Zuzana Chudíková

učiteľstvo 1.stupeň
3. C

Mgr. Janka Ostrovská

učiteľstvo 1.stupeň

 4. A

Mgr. Ivana Mikušová

učiteľstvo 1.stupeň
4. C

Mgr. Miroslava Gulánová

učiteľstvo 1.stupeň
4. D
Mgr. Zuzana Ilušáková
učiteľstvo 1.stupeň
4. E
Mgr. Zuzana Marková
učiteľstvo 1.stupeň, nemčina

 

 

  
2. stupeň
 

 Zástupkyňa 2. stupeň ZŠ    

PaedDr. Katarína Mikulcová   

 

matematika - biológia

 trieda učiteľ  aprobácia
5. A  Mgr. Katarína Medňanská  slovenčina - francúzština
5. B  Mgr. Peter Michalec  telesná - občianska
5. C  Mgr. Michal Denk  telesná
5. D  Mgr. Martina Omelková  matematika - geografia
6. A  Mgr. Ľubica Bajjaniová, PhD.  angličtina - ruština
6. B
 Mgr. Kristína Hudečková  angličtina - psychológia
6. C
 Mgr. Eva Fajnorová
 technika
7. A  Mgr. Jana Roháčková  slovenčina - dejepis
7. B  Mgr. Petra Zimová  slovenčina - biológia
7. C  Mgr. Danka Kohútová  matematika - fyzika
8. A  Mgr. Danka Malá  slovenčina - občianska
8. B
 Mgr. Lenka Durcová
 slovenčina - francúzština
8. C
 Mgr. Adriána Redajová
 dejepis - technika
9. A  Mgr. Oľga Hollá  angličtina
9. B
 Mgr. Miriam Holotová
 geografia - biológia
9. C
 Mgr. Alena Bielčiková  biológia - etika

 

  
Riaditeľka školy
 
    Mgr. Jana Koštialová   
matematika - technika
 trieda učiteľ  aprobácia
   PhDr. Zuzana Fraštiová  slovenčina - dejepis
   PaedDr. Beáta Puškárová  geografia, nemčina, ruština
   Mgr. Elena Čierniková
 telesná - ruština
   Mgr. Peter Čulák
 matematika - fyzika
   Mgr. Alexandra Zimová  biológia - etika
   Mgr. Vlasta Haruštiaková  slovenčina - angličtina
   Ing. Eva Stuchlá  náboženstvo 
   Mgr. Ján Mandák
 učiteľstvo 1.stupeň
   Mgr. Daniela Kontinová
 učiteľstvo 1.stupeň
   Mgr. Daniela Stuchlá
 angličtina - náboženstvo
   Mgr. Monika Čierniková  angličtina
   Mgr. Anna Haverová
 angličtina - ruština
   Mgr. Anna Lukáčová  matematika - geografia
   Mgr. Silvia Trúsiková
 výtvarná výchova - slovenčina
    Mgr. Ľudmila Pribišová  angličtina