banner

Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 12.11.2019 Výstavba detského ihriska  10 350,00 €  zákazka s nízkou hodnotou  
Detail 12.11.2019 Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní  12 199,24 €  zákazka s nízkou hodnotou  
Detail 21.12.2018 Eldasys, s. r. o. - Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica   11 226,25 €  podlimitná 
Detail 21.12.2018 Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici  11 457,00 €  podlimitná 
Detail 30.5.2018 výroba a montáž plastových okien  31 003,47 €  podlimitná 
Detail 20.12.2017 elektrická energia  16 510,08 €  podlimitná 
Detail 8.12.2017 zemný plyn  13 979,61 €  podlimitná 
Detail 19.5.2017 výroba a montáž plastových okien  50 039,33 €  podlimitná 
Detail 8.12.2016 elektrická energia  14 738,90 €  podlimitná 
Detail 17.11.2016 zemný plyn  12 015,70 €  podlimitná 
Detail 1.7.2016 Dodávka a montáž plastových okien ZŠ Hurbanova  34 700,39 €  podlimitná 
Detail 5.11.2015 Dodávka elektrickej energie  15 026,00 €  podlimitná 
Detail 30.10.2015 Združená dodávka zemného plynu  1 595,22 €  podlimitná 
Detail 30.6.2015 Učebnice anglického jazyka  1 760,00 €  podlimitná