banner

Kontakty

Naša škola sa nachádza v krásnom kopaničiarskom kraji na slovensko - moravskom pohraničí. Mesto Stará Turá, ktoré je akoby ukryté v malebnom údolí, chráni zo severnej strany najvyšší vrch Bielych Karpát - Veľká Javorina (970 m. n. m.). Stará Turá bola pôvodne poddanskou obcou čachtického panstva, ktorá sa od 2. polovice 14. storočia vyvinula na mestečko. V súčasnosti má mesto a jeho priľahlé mestské časti a kopanice necelých 10 000 obyvateľov.

Adresa školy

Základná škola,
Hurbanova ulica 128/25
916 01 Stará Turá
čísla telefónov
:

sekretariát - Ing. Andrea Barančinová  032/776 36 39

mzdová účtáreň a personalistika - Mgr. Marcela Arbecíková  032/38 11 523

účtáreň - Daniela Brišková  032/38 11 522

Zborovňa Hurbanova ulica 032/38 11 520

Školská psychologička - Mgr. Iveta Kucharovičová  032/38 11 521

Školská jedáleň Hurbanova ulica - Eva Hučková  0911/913 821

Školská jedáleň Komenského ulica - Eva Hučková 0911/227 762

 

 

 

email:

  • administrativa@zsstaratura.sk,
  • riaditel@zsstaratura.sk,
  • zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk,
  • zastupkyna2stupen@zsstaratura.sk

Elokované pracovisko - Základná škola, Komenského 320/1, Stará Turá

Komenského ulica
916 01 Stará Turá
č. tel. 032/776 30 22


View Larger Map