banner

Krúžky

Krúžky, ktoré pracujú na našej škole

  Výtvarníček  1  p. uč. Nedbálková
  Výtvarníček  2
 p. uč. Nedbálková
  Divadelný  p. uč. Pribišová
  Nemčina hrou  p. uč. Marková
  Veselé čísla  p. uč. Kotrasová
  Florbal  1  p. uč. Michalec
  Florbal  2
 p. uč. Michalec
  Florbal  3
 p. uč. Michalec
  Futbal  1. stupeň
 p. uč. Denk
  Futbal  2. stupeň
 p. uč. Mandák
  Parkour
 p. uč. Denk
  XXL angličtina 8. roč  p. uč. Bajjaniová
  Planéta Zem
 p. uč. Puškárová
  Dramatický
 p. uč. Medňanská
  Krajiny sveta
 p. uč. Holotová
  Florbal  1
 p. uč. Michalec
  Florbal  2
 p. uč. Michalec
  Čitateľsko - r étorický  p. uč. Roháčková
  Bábkarský
 p. uč. Majtánová
  Internetový  p. uč. Durcová
  Cudzie jazyky hrou  p. uč. Haverová
  Rozhlasovo - čitateľský
 p. uč. Trúsiková
 Strelecký
p. Milata
 Hasičský
p. Nemček