banner

Zbery

Jesenné zbery

V mesiaci október sa v našej škole už tradične uskutočnil zber šípok a doteraz prebieha zber papiera. Finančné prostriedky získané zo zberov sa tak ako vždy rozdeľujú na polovicu. Pritom jedna polovica sa dostáva do triedneho fondu konkrétnej triedy podľa množstva nazberaného papiera, šípok. Druhá polovica ide na účet rodičovského združenia. Je škoda, že žiaci 2. stupňa sú menej aktívni v zberovej činnosti ako naši prvostupniari. Uvítali by sme, keby si každý žiak našej školy a zvlášť tí starší uvedomili, že zberom papiera chránime našu prírodu, ktorá to naozaj potrebuje!

Recyklovaním 1 tony papiera sa ušetrí približne 17 dospelých stromov.

Recyklovaním 1 tony papiera sa pri výrobe ušetrí 600 kWh elektrickej energie.

Recyklovaním 110 ton papiera sa zachráni 1 ha 80 ročného lesa.

Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75 % a vody o 35 %.

 

                   

 

Zber papiera jeseň