banner

Pravidelne organizujeme

 • Turnaj vo vybíjanej - turnaj na úrovni školy, obvodu, okresu
 • Futbalové turnaje mladších i starších žiakov na úrovni obvodu
 • Florbalové turnaje mladších i starších žiakov
 • Strelecké preteky - na úrovni školy, obvodu, okresu
 • Basketbalové turnaje - na úrovni obvodu, okresu a regiónu
 • Poznávacie výstavy kvetov, plodov z prírody i záhrad
 • Halloween
 • Vianočný bazár
 • Karneval pre deti 1. stupňa
 • Deň matiek - kultúrny program v rámci mesta
 • Školské dopravné ihrisko
 • Valentínsku poštu
 • Aktivity ku Dňu Zeme
 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
 • Jazykovo - poznávací pobyt v Anglicku, v meste Barnstaple pre žiakov 7. až 9. ročníka
 • English Active Week - týždeň s americkým/britským lektorom pre žiakov 4. až 9. ročníka
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov 1. a 2. stupňa - Divadelné centrum Martin
 • Noc s Andersenom - aktivita na podporu čítania pre žiakov 5. až 9. ročníka, ktorú organizujeme v spolupráci s Mestskou knižnicou
 • Besedy s policajtmi, cestovateľmi, rybárom, včelárom
 • Cestu rozprávkovým lesom - pomoc Domu kultúry