banner

Pravidelne organizujeme

 • Shakespearove dni - prehliadka dramatických aktivít škôl nášho regiónu v cudzích jazykoch
 • Rozprávkové vretienko - okresné kolo v prednese rozprávok
 • Turnaj vo vybíjanej - turnaj na úrovni školy, obvodu, okresu
 • Futbalové turnaje mladších i starších žiakov na úrovni obvodu
 • Florbalové turnaje mladších i starších žiakov
 • Strelecké preteky - na úrovni školy, obvodu, okresu
 • Basketbalové turnaje - na úrovni obvodu, okresu a regiónu
 • Poznávacie výstavy kvetov, plodov z prírody i záhrad
 • Divadelné predstavenie súboru Štvorlístok
 • Halloween
 • Vianočné trhy
 • Jarné trhy
 • Účasť detí na celoslovenskej prehliadke dramatizácie v anglickom jazyku
 • Karneval pre deti 1. stupňa
 • Deň matiek - kultúrny program v rámci mesta
 • Mikulášsky volejbalový turnaj pre zamestnancov
 • Školské dopravné ihrisko
 • Pátrači