banner

História

Rok 1885

Maďarská vláda založila v Starej Turej štátnu ľudovú školu.

 

 

17. september 1922

Slávnostné otvorenie novej meštianskej školy, ktorej základný kameň položil prezident ČSR Tomáš G. Masaryk. Dodnes je najkrajšou historickou budovou mesta a v súčasnosti je sídlom ZUŠ.

 

1. september 1962

Dokončenie novej pavilónovej školy na Komenského ulici.

Školský rok 1974/1975

Zriadenie II. ZŠ v budove meštianskej školy na Ulici SNP pre 2. stupeň.
1. stupeň sa učil v 5 budovách mesta.

Rok 1993

Odovzdanie novopostavenej budovy pre II. ZŠ na Hurbanovej ulici.
V tejto budove sa učil 2. stupeň, 1. stupeň zostal na Ulici SNP.

1. január 2002

Škola získala právnu subjektivitu.

1. júl 2002

K II. ZŠ na Hurbanovej ulici bola pripojená malotriedna škola
mestskej časti Papraď ako elokované pracovisko.

31. jún 2004

Elokované pracovisko Papraď bolo rozhodnutím mestského zastupiteľstva zrušené.

1. september 2004

Zrušenie I. ZŠ Komenského ul. a jej pripojenie k II. ZŠ Hurbanova ulica.
Od tohto dátumu 1. septembra 2004 sa píše história jedinej Základnej školy v Starej Turej.