banner

Školská jedáleň

Kontakt na odhlasovanie žiakov ZŠ Komenského ul.a Hurbanovej ul.

Kontakt na odhlasovanie žiakov

ZŠ Komenského ul. a žiakov z Hurbanovej ul. -

0911 913 821

Čísla účtov pre platby za stravu a réžiu

 Číslo účtu pre platby za stravu:

SK65 0200 0000 0016 2799 2554
VS 0620


Číslo účtu pre platby za réžiu:
SK 05 0200 0000 0016 2797 0451
VS 620

Zmena vedúcej školskej jedálne

Od 1. 1. 2014 sa vedúcou školskej jedálne stala pani Eva Hučková.

 

 

Objednávanie mäsa a mäsových výrobkov v našej školskej jedálni

Vedenie Základnej školy a vedúca školskej jedálne  oznamuje rodičom, že pri objednávaní mäsa a mäsových výrobkov uprednostňujeme domácich výrobcov, prípadne výrobcov z ČR.
V našej školskej jedálni sme nikdy neojednávali mäso s krajinou pôvodu Brazília.

Jedálny lístok - Komenského ulica

Jedálny lístok - Hurbanova ulica

Anketa o stravovaní

V prvý májový týždeň sme usporiadali anketu pre stravníkov oboch našich školských jedální. Cieľom ankety bolo zistiť úroveň kvality školského stravovanie a zároveň získať názor stravníkov. V prílohe uvádzame presné vyhodnotenie ankety.