banner

Školská jedáleň

Kontakt na odhlasovanie žiakov ZŠ Komenského ul.a Hurbanovej ul.

Kontakt na odhlasovanie žiakov

ZŠ Komenského ul. a žiakov z Hurbanovej ul. -

0911 913 821, jedalen@zsstaratura.sk

Čísla účtov pre platby za stravu a réžiu

 Číslo účtu pre platby za stravu:

SK65 0200 0000 0016 2799 2554
VS 0921             aktuálny mesiac a rok

 

Platba za obed v školskom roku 2021/2022:

1.stupeň     1,31€/obed     strava 1,21€ + réžia 0,10€

2.stupeň     1,40€/obed     strava 1,30€ + réžia 0,10€

Cudzí stravník      2,80€/obed     strava 1,41€ + réžia 1,39€

Pri zadaní trvalého príkazu z účtu je výška platby 20,00€.

 

Na dotáciu 1,30€/obed majú nárok deti bez nároku na daňový bonus, v hmotnej núdzi alebo s príjmom pod ŽM.

Je potrebné potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie.

 


Zmena vedúcej školskej jedálne

Od 1. 1. 2014 sa vedúcou školskej jedálne stala pani Eva Hučková.

 

 

Objednávanie mäsa a mäsových výrobkov v našej školskej jedálni

Vedenie Základnej školy a vedúca školskej jedálne  oznamuje rodičom, že pri objednávaní mäsa a mäsových výrobkov uprednostňujeme domácich výrobcov, prípadne výrobcov z ČR.
 

Jedálny lístok - Komenského ulica

Jedálny lístok - Hurbanova ulica

Anketa o stravovaní

V prvý májový týždeň sme usporiadali anketu pre stravníkov oboch našich školských jedální. Cieľom ankety bolo zistiť úroveň kvality školského stravovanie a zároveň získať názor stravníkov. V prílohe uvádzame presné vyhodnotenie ankety.