banner

Školská jedáleň

Kontakt na odhlasovanie žiakov ZŠ Komenského ul.a Hurbanovej ul.

Kontakt na odhlasovanie žiakov

ZŠ Komenského ul. a žiakov z Hurbanovej ul. -

0911 913 821, jedalen@zsstaratura.sk

Čísla účtov pre platby za stravu a réžiu

 Číslo účtu pre platby za stravu:

SK65 0200 0000 0016 2799 2554


VS - Variabilný Symbol       aktuálny mesiac a rok

 

Platba za obed od 01. 01. 2023

1. stupeň     1,95 €/ obed     strava 1,70 € + réžia 0,25 €

2. stupeň     2,15 / obed     strava 1,90€ + réžia 0,25€

Cudzí stravník      4,40 €/ obed     strava 2,40€ + réžia 2,00€

 

Zmena vedúcej školskej jedálne

Od 1. 1. 2014 sa vedúcou školskej jedálne stala pani Eva Hučková.

 

 

Objednávanie mäsa a mäsových výrobkov v našej školskej jedálni

Vedenie Základnej školy a vedúca školskej jedálne  oznamuje rodičom, že pri objednávaní mäsa a mäsových výrobkov uprednostňujeme domácich výrobcov, prípadne výrobcov z ČR.
 

Jedálny lístok

Jedálny lístok - obedy

Anketa o stravovaní

V prvý májový týždeň sme usporiadali anketu pre stravníkov oboch našich školských jedální. Cieľom ankety bolo zistiť úroveň kvality školského stravovanie a zároveň získať názor stravníkov. V prílohe uvádzame presné vyhodnotenie ankety.