banner

Ponúkame

 • vyučovanie cudzích jazykov - povinný anglický, nemecký a ruský jazyk.

 • formou krúžkov možnosť vzdelávania v ruskom, francúzskom a nemeckom jazyku

 • plavecký kurz

 • lyžiarsky výcvik

 • bohatú a pestrú krúžkovú činnosť

 • ŠKD

 • školu v prírode

 • exkurzie a výlety

 • účasť na kultúrnych podujatiach v Starej Turej, Bratislave, Nitre, Trnave, atď.

 • dopravnú výchovu na vlastnom dopravnom ihrisku

 • rozvíjanie talentu detí zapájaním sa do rôznych súťaží a olympiád

 • pestrú športovú činnosť