banner

Rodičovské združenie - Rada rodičov

 Predsedníčka Rady rodičov

Bc. Martina Kučerová

Triedny dôverník školský rok 2017/2018 1. stupeň

Trieda

Meno a priezvisko

1.A

Andrea Malková

1.B

MuDr. Soňa Lisá

1.C

Lucia Štepanovicová

2.A

Andrea Kulíšková

2.C

Ing. Soňa Gulánová

2.D

Radúz Gajdošík

2.E

Monika Sahajová

3.A

Silvia Ligová Závodská

3.B

Jana Ostrovská

3.C

Ing. Zdenka Adamkovičová

3.D

Kristína Gorejová

3.E

Eva Otáhalová

4.A

Bc. Martina Kučerová

4.B

Aurel Majerník

4.C

Ing. Miriam Bunčiaková

Triedny dôverník školský rok 2016/2017 2. stupeň

Trieda

Meno a priezvisko

5.A

Viera Labudíková

5.B

Iveta Mudranincová

5.C

Lenka Galbavá

6.A

Andrea Barančinová

6.B

Monika Gadušová

6.C

Mária Kovárová

7.A

Andrea Jansová

7.B

Katarína Rubaninská

7.C

Michaela Galbavá

8.A

Alexandra Véghová

8.B

Mgr. Ľubica Žoldáková

8.C

Peter Ježík

9.A

Bc. Sylvia Záhorová

9.C

Milan Počarovský

 

Rodičovské združenie stanovy