banner

Rodičovské združenie - Rada rodičov

 Predsedníčka Rady rodičov

Bc. Martina Kučerová

Triedny dôverník školský rok 2018/2019 1. stupeň

 

Trieda

 Meno a priezvisko

 1.A

 Martin Ambruš

 1.B

 Ivana Ukropcová

 1.C

 Adela Maláriková

 1.D

Ing. Mária Šulejová

 2.A

 Andrea Malková

 2.B

 MDDr. Soňa Lisá

 2.C

 Lucia Štepanovicová

 3.A

 Andrea Kulíšková

 3.C

 Ing. Soňa Gulánová

 3.D

 Radúz Gajdošík

 3.E

 Jana Štefíková

 4.A

 Silvia Ligová Závodská

 4.B

 Jana Ostrovská

 4.C  Ing. Zdenka Adamkovičová
 4.D  Peter Ježo
 4.E  Michal Schindler

 

 

 

 

 

Triedny dôverník školský rok 2018/2019 2. stupeň

Trieda  

Meno a priezvisko 

 5.A

 Martina Kučerová

 5.B

 Mgr. Jana Vaňová

 5.C

 Marianna Hrabovská

 6.A

 Viera Labudíková

 6.B

 Iveta Mudranincová

 6.C

 Lenka Galbavá

 7.A

 Katarína Vráblová

 7.B

 Monika Gadušová

 7.C

 Mária Kovárová 

 8.A

 Andrea Jansová

 8.B

 Katarína Rubaninská

 8.C

 Michaela Galbavá

 9.A

 Alexandra Véghová

 9.B

 Mgr. Ľubica Žoldáková

 9.C

 Peter Ježík

 

 

 

Rodičovské združenie stanovy