banner

Aktuality školského roka

Rok 2019

1.7.2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

V piatok 28. júna 2019 sme slávnostne ukončili školský rok 2018/2019 a vyhodnotili výchovno-vyučovacie výsledky.


19.6.2019

Maksík


12.6.2019

Oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, že je potrebné, aby platby za stravu boli uhradené najneskôr do 21.6.2018. Vzniknuté preplatky sa prenášajú do nasledujúceho školského roku. Žiakom, ktorí odchádzajú zo školy, budú preplatky vrátené.
Odhlasovanie žiakov v poslednom týždni je možne len do 26.6.2018 do 8.00 hod.


10.6.2019

Oznam

Dňa 14.6.2019 bude vyučovanie skrátené z organizačných a prevádzkových dôvodov nasledovne:
1.stupeň končí - 11,30 hod.
2.stupeň končí - 11,55 hod
ŠKD - 15,00 hod.


10.6.2019

Oznam

OD 11.6 - 13.6.2019 bude vyučovanie skrátené z dôvodu tepelnej záťaže na organizmus detí.
Bližšie informácie- žiacke knižky.