banner

Aktuality školského roka

Rok 2020

16.7.2020

Letná škola

Vážení rodičia a priatelia školy, letná škola sa pre nízky záujem žiakov neotvára.
18.6.2020

Vyučovanie na Základnej škole od 22. júna 2020

Vážení rodičia,
vyučovanie na našej škole od 22.6.2020 bude nasledovné:

22.6. - 24.6.2020 1. stupeň - 1. až 4. hod podľa rozvrhu
2. stupeň - 1. až 5. hod podľa rozvrhu, ktorý bol pred zatvorením školy
( treba si priniesť knihy a zošity podľa rozvrhu, úbor na telesnú netreba )

25.6. - 29.6.2020 1. stupeň - do 11,30 s triednym učiteľom
2. stupeň - do 12,00 s triednym učiteľom podľa pokynov od neho

30.6.2020 rozdávanie vysvedčení a ukončenie školského roku v triedach

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie a kolektív pracovníkov školy


18.6.2020

Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov žiakov

Pokyny, pre zákonných zástupcov žiakov Základnej školy v Starej Turej, ktorí nastúpia do školy 1.krát po prerušení vyučovania od 22.6.2020:

prosím otvoriť a čítať ďalej


11.6.2020

Obnovenie vyučovania pre všetky ročníky

Vážení rodičia,
určite viete, že od 22.6.2020 sa obnovuje vyučovanie pre všetky ročníky. Hoci je návrat dobrovoľný, veríme, že svoje deti do školy pošlete, nakoľko potrebujeme s nimi školský rok ukončiť, vyzberať učebnice a rozdať im nové.
Od 22.6. do 24.6. bude vyučovanie na 2.stupni do 12,30 hod a ostatné dni do 12,00 hod.
Na 1.stupni bude vyučovanie všetky dni do 11,30 hod.
Skúšanie prebiehať nebude.
Preto Vás žiadame, aby ste napísali alebo zavolali triednej učiteľke svojho dieťaťa a nahlásili, či nastúpi Vaše dieťa od 22.6.2020 do školy a tiež, či bude chodiť na obedy bezohľadu na to, či pred zatvorením školy chodilo na obed alebo nie.
1. – 5. ročník sa to týka len tých, ktorí doteraz do školy nechodili.
Ďalšie pokyny zverejníme po tom, ako ich vydá ministerstvo.
Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy


11.6.2020

Dôležité oznamy

Poplatky školy schválené VZN mesta Stará Turá:
Poplatok 9,00 € , je poplatok za dieťa ,ktoré navštevuje ŠKD.
Poplatok 4,00 € , je poplatok za dieťa, ktoré je prihlásené na stravovanie .
Z týchto poplatkov je uhrádzaná časť réžie , čiže prevádzka ŠKD a ŠJ.
Poplatky sú účtované paušálne na mesiac, nerozhoduje počet odobraných obedov alebo počet dní v ŠKD.


9.6.2020

Oznam pre rodičov

V týchto dňoch posielame poštové poukážky na doplatenie stravy a réžie. Deti, ktoré nie sú v škole, dostanú informáciu od triedneho učiteľa.
Platba za stravu je doplatok rodiča od 01.01.2020
I. stupeň 0,01 €
II. stupeň 0,10 €
Platba za réžiu je spoluúčasť rodičov na prevádzkových nákladoch. Je v sume 4,00 € mesačne. Platí každé dieťa prihlásené na stravu.
Číslo účtu pre platby za stravu:
SK65 0200 0000 0016 2799 2554
VS 0620
Číslo účtu pre platby za réžiu:
SK 05 0200 0000 0016 2797 0451
VS 620
Vedúca šj


5.6.2020

Oznam pre nájomcov telocviční

Vážení nájomcovia telocviční - Komenského a Hurbanova ulica.
Oznamuje Vám, že z hygienických a prevádzkových dôvodov sú telocvične Základnej školy uzavreté do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy


1.6.2020

Dôležitý oznam - výdaj stravy

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nie sú v škole a sú prihlásení na stravu
Výdaj stravy pre rodičov bude v čase
od 12.30 do 13.00 hod
z bočného vchodu školskej kuchyne.
Je zakázané vstupovať do budovy školy.
Ďakujeme za pochopenie