banner

Aktuality školského roka

Aktuality

18.3.2019

Lyžiarsky kurz

V termíne 25. 2. – 1. 3. 2019 sa 61 žiakov 7. ročníka zo ZŠ na Hurbanovej ulici zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku SKI Tále.


18.3.2019

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy

Riaditeľka ZŠ Hurbanova 128/25 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení
konanie volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 14,00 hod. do 14,30 hod. jedáleň školy na Hurbanovej ulici
- voľba 2 zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 01.04.2019 /pondelok/ od 10,00 hod. do 10,30 hod. miestnosť č. 111 školy na Hurbanovej ulici
- voľba 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ
dňa 04.04.2019 /štvrtok/ od 14,30 hod. do 15,30 hod. v priestore vestibulu na Hurbanovej ul. a v priestore vestibulu na Komenského ulici v modrom pavilóne
- voľba 4 zástupcov rodičov žiakov školy
4.3.2019

Dôležitý oznam - Rodičovské združenia - Deň otvorených dverí

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 19.03.2019 sa budú konať Rodičovské združenia formou dňa otvorených dverí na 1. i 2. stupni v čase od 14,00 do 16,30 hod.
Vedenie školy


28.2.2019

Úspešný spisovateľ Martin zo 4.B

Žiaci 4.B triedy sa zúčastnili...


28.2.2019

Bylinkové záhrady

Pre skrášlenie a spríjemnenie prostredia v ktorom sa deti učia...


28.2.2019

Timejka z 3.E- úspech v okres. kole Šaliansky Maťko

24.1.2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti...


21.2.2019

Súťaž Šaliansky Maťko

Dňa 24.1. sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo celoslovensky známej súťaže v prednese povestí s názvom Šaliansky Maťko.


18.2.2019

Prispejte 2 % zo svojich daní

Prispejte 2% zo svojich daní zlepšite kvalitu výučby detí na našej škole.