banner

Prevádzkový poriadok školy

Organizácia vyučovania

Hodina
Začiatok - koniec
1. 7.50 až 8.35
2. 8.45 až 9.30
3. 9.50 až 10.35
4. 10.45 až 11.30
5. 11.40 až 12.25
6. 12.35 až 13.20
7. 13.30 až 14.15

 

Organizačný poriadok školy

Prevencia proti pedikulóze (zavšivaveniu)

Prevencia:

 • zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí, žiakov navštevujúcich školu, školské zariadenie o prevencií výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach:
 • rodičia zodpovedajú za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:
  • častá výmena osobnej a posteľnej bielizen
  • pranie bielizne pri vysokých teplotách
  • pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov
 • pravidelné prehliadky vlasov detí
 • poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd
 • ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy, školského zariadenia o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení.
 • v prevádzkovom poriadku školy, školského zariadenia zadefinovať postup, ak sa u žiaka alebo dieťaťa počas pobytu v škole prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho ochorenia.

Opatrenia pri výskyte vší v škole

 • triedny učiteľ (prípadne iná poverená osoba) bude vykonávať preventívne opatrenia pravidelným sledovaním možného výskytu vší v žiackom kolektíve
 • pri akomkoľvek podozrení učiteľa (inej osoby) na možný výskyt vší oznámiť túto skutočnosť neodkladne vedeniu školy a rodičovi, vedúcemu zariadenie ŠKD
 • v prípade podozrenia triedny učiteľ v súlade s hygienickými normami, prezrie hlavu detí
 • do príchodu rodiča zabezpečí učiteľ v spolupráci s vedením školy izolovanie žiaka od kolektívu
 • učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený spoločne v šatni na vešiaku s odevmi ostatných žiakov
 • učiteľ rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného detského lekára a podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa
 • vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov, že sa v škole vyskytli vši a tiež že sa budú  v žiackych kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia
 • v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivavenia triedneho kolektívu dezinsekciu aj u zdravých žiakov
 • vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti a v prípade zistenia zavšivenia neodkladne informovali školu, ktorá bude následne postupovať v zmysle vyššie uvedených opatrení
 • po dezinsekcii vykoná učiteľ opätovne preventívne opatrenia v žiackom kolektíve a naďalej bude priebežne sledovať možný výskyt vší v triede
 • opätovný nástup žiaka do školy bude možný až po predložení potvrdenia od lekára, že žiak už nie je chorý

Mýty a nepravdy o výskyte vší

Viete, že na túto tému koluje v spoločnosti množstvo mýtov a neprávd?

Medzi časté mýty patrí aj to, že vši sú znakom nedostatečnej hygieny a že deti, ktoré majú vši sa môžu vrátiť do kolektívu až po návšteve lekára. Prečítajte  si časté mýty o všiach TU.  

 

Ak chcete problém s výskytom vší  VYRIEŠIŤ, na stránkach www.nyda.sk  nájdete množstvo užitočných rád a informácií k stiahnutiu, vrátane rád a tipov pre rodičov a tiež omalovániek na tému vši.

Pozrite sa na krátke video, ako voš vyzerá, ako rýchlo sa pohybuje a tiež na výsledok riešenia, ktorý zistíte už za 1 minútu.