banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 72020 12.2.2020 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131   
Detail Objednávka vyšlá 52020 5.2.2020 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Objednávka vyšlá 62020 5.2.2020 krieda biela MEGGY, s.r.o. 52189562   
Detail Objednávka vyšlá 32020 4.2.2020 reinštalácia počítačov Ivan Durec - IDIT 42140196   
Detail Objednávka vyšlá 42020 4.2.2020 meranie úniku vody PreVaK, s.r.o. 35915749   
Detail Zmluva došlá 2/2020 28.1.2020 poskytovanie služieb v rámci programu Microsoft CSP AUTOCONT s.r.o 3639622   
Detail Zmluva došlá 3/2020 28.1.2020 poskytovanie služieb v oblasti IKT IVES Košice 00162957   
Detail Objednávka vyšlá 12020 24.1.2020 školské potreby EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  106,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22021 24.1.2020 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421   
Detail Zmluva došlá 1/2020 16.1.2020 zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných
škôl -...
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva 00151866  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 438/2019 16.1.2020 montáž žalúzií Winstal Slovakia, s.r.o. 51065991  316,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 437/2019 13.1.2020 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  71,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 439/2019 13.1.2020 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  119,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 440/2019 13.1.2020 réžia zamestnanci Základná škola 36125121  625,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 441/2019 13.1.2020 doplatok za stravu zamestnanci Základná škola 36125121  67,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 442/2019 13.1.2020 doplatok za stravu zamestnanci Základná škola 36125121  86,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 443/2019 13.1.2020 réžia zamestnanci Základná škola 36125121  804,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 444/2019 13.1.2020 školenie VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 445/2019 13.1.2020 dodávka tepla Technotur, s.r.o. 36704482  5 005,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 446/2019 13.1.2020 čistiace prostriedky Lenka Lišaníková 45983577  1 350,56 EUR