banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva došlá 6/2019 15.7.2019 poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50 570 536   
Detail Zmluva došlá 4/2019 8.7.2019 Oprava strešnej konštrukcie pavilón B, E ZŠ Stará Turá L.I.R.R.,s.r.o. 36 296 414  185 522,63 EUR 
Detail Zmluva došlá 5/2019 8.7.2019 poskytovanie služieb v oblasti BOZP Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50 570 536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 185*/2019 31.5.2019 telefónne poplatky mobil+net05/2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  89,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 186*/2019 31.5.2019 telefónne poplatky pevná linka 05/2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  95,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 183*/2019 30.5.2019 spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444   
Detail Faktúra došlá 184*/2019 30.5.2019 vyčistenie a odvoz z lapača tukov Oliver Marosi 44491182  754,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182*/2019 28.5.2019 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  92,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 178*/2019 17.5.2019 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 179*/2019 17.5.2019 žiacke knižky ŠEVT, a.s. 31331131  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180*/2019 17.5.2019 tekuté mydlo PAPERA,s.r.o. 46082182  154,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 181*/2019 17.5.2019 údržba počítačov Autucont s.r.o. 36396222  442,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 162*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu04/2019 Základná škola 36125121  74,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 163*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu 04/2019 Základná škola 36125121  73,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 164*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu réžia 04/2019 Základná škola 36125121  706,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 165*/2019 10.5.2019 plyn záloha 052019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  2,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 166*/2019 10.5.2019 plyn záloha 05/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  949,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 167*/2019 10.5.2019 plyn záloha 05/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  595,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 168*/2019 10.5.2019 elektrina záloha 05/2019 Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu réžia 04/2019 Základná škola 36125121  704,32 EUR