banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 245/2022 1.9.2022 poplatky za telefón Orange Slovensko, a.s. 35697270  89,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 246/2022 1.9.2022 poplatky za telefón mobil 07/2022 Orange Slovensko, a.s. 35697270  89,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 247/2022 1.9.2022 odb. prehliadka a skúška plyn. zariadení REGAS s.r.o. 46350314  1 125,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 248/2022 1.9.2022 tlačiareň MIP TN,s.r.o. 36335070  1 185,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 249/2022 1.9.2022 elektrina preddavok 08/2022 encare, s.r.o. 52302555  2 501,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 250/2022 1.9.2022 výkon zodpovednej osoby 08ú2022 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  63,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 251/2022 1.9.2022 preddavok voda 08/2022 PreVaK, s.r.o. 35915749  518,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252/2022 1.9.2022 preddavok voda 08/2022 PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 253/2022 1.9.2022 služby v oblasti BOZP Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 254/2022 1.9.2022 projektové riadenie getton s.r.o. 53491572  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 255/2022 1.9.2022 prenájom kopírky AUTOCONT 36396222  92,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 256/2022 1.9.2022 opravy a údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 257/2022 1.9.2022 prenájom kopírky AUTOCONT 36396222  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/2022 1.9.2022 poštové poukážky Slovenská pošta, a.s. 36631124  68,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 259/2022 1.9.2022 preddavok plyn 08/2022 SPP, a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 260/2022 1.9.2022 preddavok plyn 08/2022 SPP, a.s. 35815256  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 261/2022 1.9.2022 preddavok plyn 08/2022 SPP, a.s. 35815256  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 262/2022 1.9.2022 preddavok plyn 08/2022 SPP, a.s. 35815256  1 059,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 263/2022 1.9.2022 dodávka tepla 07/2022 Technotur, s.r.o. 36704482  2 254,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/2022 1.9.2022 oprava sporáka RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  131,98 EUR