banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 622021 21.7.2021 ohrievač vody Ján Durec 37022679   
Detail Objednávka vyšlá 612021 16.7.2021 orez drevín Technické služby 35602210   
Detail Objednávka vyšlá 602021 14.7.2021 kancelárske potreby EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696   
Detail Objednávka vyšlá 592021 13.7.2021 krieda biela MEGGY - T, s.r.o. 52189562   
Detail Objednávka vyšlá 552021 9.7.2021 montáž a príslušenstvo ku konvektomatu RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004   
Detail Objednávka vyšlá 572021 9.7.2021 učebnice SPN - Mladé letá, s.r.o. 31333176   
Detail Objednávka vyšlá 582021 9.7.2021 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881   
Detail Objednávka vyšlá 532021 8.7.2021 adaptéry inComputer s.r.o. 26295938   
Detail Objednávka vyšlá 542021 8.7.2021 učebnice Richard Šrobár - Littera 33580511   
Detail Faktúra došlá 195/2021 8.7.2021 dodávka tepla 05/2021 Technotur, s.r.o. 36704482  3 215,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 196/2021 8.7.2021 poplatok za komunálne odpady Mesto Stará Turá 00312002  3 804,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 197/2021 8.7.2021 online seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 198/2021 8.7.2021 elektrina 05/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  802,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 199/2021 8.7.2021 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200/2021 8.7.2021 elektrina 05/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  345,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201/2021 8.7.2021 elektrina 05/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255  323,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 202/2021 8.7.2021 žiacke knižky ŠEVT, a.s. 31331131  97,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 203/2021 8.7.2021 uloženie bioodpadu Technické služby 35602210  50,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 204/2021 8.7.2021 predĺženie licencie na ASC agendu ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  569,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 205/2021 8.7.2021 učebnice Ing. Ján Strapec OXICO 11667958  37,00 EUR