banner

Poďakovanie

Chcela by som vyjadriť v mene rodičov úprimné a veľké poďakovanie pani učiteľkám ANJ, Anne Haverovej, Kristíne Hudečkovej a Oľge Hollej, za úžasný a podnetný čas, ktorý mohli naše deti prežiť počas 11-dňového jazykového

poznávacieho zájazdu v Anglicku.

Ďakujeme najmä p. uč. Haverovej, ktorá tento zájazd už toľkýkrát, a vždy úspešne, so zanietením sebe vlastným a na úkor svojho času, vybavila, zorganizovala a v spolupráci s ochotnými kolegyňami zrealizovala.

Naše deti takto mohli prežiť nezabudnuteľný čas, spoznať iné krajiny, vidieť mnoho zaujímavého (napr. Brusel, Clovelly, Westward Ho!, Londýn…), zažili i kúpanie v oceáne vo Woolacombe a svoje jazykové schopnosti si mohli vyskúšať, prípadne

zlepšiť, priamo v originálnej anglickej rodine a tiež v jazykovej škole v malebnom mestečku Barnstaple v Devone.

Ešte raz ďakujeme za všetko obetavým pani učiteľkám a tiež pani riaditeľke, že tento zájazd povolila.

Katarína Medňanská, rodič