banner

Letná prázdninová činnosť ŠKD

      Počas letných prázdnin už tradične po tretí rok naša škola organizovala Letnú ŠKD v júli, a po novom ešte aj v auguste. Vychovávateľky a pedagogický pracovníci pripravili pre deti pestrý a zábavný program, zapájali ich do rôznych aktivít, ktoré mali pripravené na každý deň. Súťaže sa organizovali v priestoroch školského areálu, alebo na mestskom štadióne. Chodili sme s deťmi na vychádzky do prírody a spoznávali sme históriu našich predkov na miestnom Židovskom cintoríne. Mali sme veľmi zaujímavú a pútavú besedu so záchranárom spojenú s názornými ukážkami. Na námestí mali pani z Mestskej knižnice Kristíny Royovej pripravený pekný program vo forme kvízov, čítania kníh a malého predstavenia na paródiu rozprávky Červená čiapočka. Nechýbali ani tvorivé dielničky, kde deti maľovali na kamene a tričká, vyrábali prázdninové leporelo, plietli náramkypriateľstva, maľovali na tvár, kriedami maľovali na asfalt a v auguste maľovali zážitky z prázdnin. Už tradične prišli za nami dobrovoľní hasiči zo Starej Turej, ktorí deťom ukázali techniku, ktorú používajú pri práci. A na záver mali pre deti pripravené príjemné prekvapenie, pooblievali ich vodou, čo malo veľký úspech. Letnú ŠKD sme ukončili športovými súťažami na školskom dvore, kde deti súťažili v rôznych disciplínach a pre každého bola pripravená pekná cena za odmenu. Pri ukončení nemohol chýbať karneval, na ktorý si deti priniesli masky a v dobrej atmosfére sa zabávali, súťažili a tancovali na hudbu. Boli odmeňované za súťažné aktivity cenami poskytnutými vychovávateľkami, školou a MÚ v ST.

Letná ŠKD bola už tradične plná zábavy, pekných zážitkov, smiechu a kamarátstiev, ale aj novozískaných vedomostí.


Kolektív vychovávateliek