banner

Tematický deň v 4.A

 Červené jabĺčko v oblôčku mám,

 červené jabĺčko v oblôčku mám,
koho rada vidím, koho rada vidím,
tomu ho dám, tomu ho dám.
A ja vás štvrtáci najradšej mám, 

 

vám ja za splnené úlohy jednotky dám.

 

Piesňou sme začali naše "jabĺčkovanie" - Deň jablka v našej triede.


Štvrtáci pracovali, rysovali, merali dĺžku úsečiek, 

tvorili báseň na hodine slohu, na výtvarnej výchove maľovali a kreslili.

Na hodine telesnej výchovy sme jabĺčka zbierali ,zhadzovali zo stromov ,vytvorili pás na jabĺčka,tie sme si vytvorili na pracovnom vyučovaní, 

Na konci dňa si jednotky vyslúžili.