banner

Dôležitý oznam

 Riaditeľka Základnej školy, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará  Turá oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že  poskytuje z prevádzkovo- organizačných dôvodov  dňa 18. 11. 2022 žiakom 1. - 9.  ročníka  RIADITEĽSKÉ  VOĽNO.

Dňa 18. 11. 2022  t. j. v piatok sa nebude ani vydávať strava v školskej jedálni.

 

Vyučovanie pokračuje v pondelok 21. 11. 2022 podľa rozvrhu.