banner

Trieda 3. B

Výlet na Červený kameň

Žiaci 3. ročnika 26. 5.  2011 boli na školskom výlete  na Červenom Kameni. Prehliadka hradu bola zaujímavá. Upútalo ich aj vystúpenie sokoliarov. Na záver  sme navštívili jaskyňu Driny.

triedna učiteľka 3.B Mgr. Katarína Kovárová

Spomíname

 8. apríl je pre obyvateľov nášho mesta dôležitý. V tento deň zavítala k nám sloboda. Na hrdinstvo vojakov, či partizánov nesmieme zabudnúť. Pri príležitosti tohto sviatku nášho mesta sme my, žiaci 3. B triedy navštívili cintorín a na hroby rumunských vojakov položili kvety. Porozprávali sme si o o význame slova sloboda, mier. Tr. učiteľka Katarína Kovárova, Mgr.

Posledný deň v roku 2010 v 3. B

Október - rodičia škole v 3. B

Október je mesiac, keď prichádzajú do školy, do tried rodičia a pripravia deťom peknú akciu. Napr. spolu tvoria krásne výrobky, či športujú.

V 3. B sa trieda premenila na cukrárenskú dielňu vďaka p. Zuzke Chudíkovej, mamičky našej Petrušky. Deti vyrábali nepečené koláčiky. Mali plné ruky práce a naozaj sa snažili. Strúhali, miešali, tvorili. Odmenou za ich snahu im boli chutné
guľôčky, ktoré na záver zjedli.        

Triedna učiteľka Mgr. Katarína Kovárová