banner

Školský rok 2011/2012

Biológia

Dňa 24. 5. 2012 získala Simona Malková, žiačka VII. A triedy, 1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády kategória D

Biológia

Dňa 24. 5. 2012 sa konalo v CVČ Nové Mesto nad Váhom okresné kolo v Biologickej olympiáde kategória D, kde sme získali:


Simona Malková  VII. A  1. miesto
Veronika Benáková   VII. A úspešná riešiteľka

Žiačky pripravovala Mgr. Miriam Holotová

Telesná a športová výchova

Dňa 11. 5. 2012 získala Radka Martinčičová, žiačka IX. A triedy 1. miesto v okresnom kole Atletika - guľa

Anglický jazyk

Dňa 4. 5. 2012 získala Sabína Stančíková a Ella Glatzová, žiačky  III. B 1. miesto na 2. ročníku súťaže "Jazykový kvet" v krajskom kole -  kategória: poézia / próza angličtina

Anglický jazyk

Dňa 4. 5. 2012 získali žiaci 1. miesto na 2. ročníku súťaže "Jazykový kvet" v krajskom kole: kategória- divadelná skupina

Žiaci divadelného krúžku:

9. A: Bajjaniová Gabika, Kulíšek Oliver.

8. A: Sadloň Martin, Medňanský Martin, Vařáková Noemi, Tupá Veronika.

        8. C: Liptáková Lucia

        7. A: Kotulová Lenka

        6. B:  Bajjani Filip

        6. C: Chudík Dávid

        5. C: Sadlonová Simona

Anglický jazyk

Dňa 4. 5. 2012 získala Soňa Novomestská, žiačka VI. A 3. miesto na 2. ročníku súťaže "Jazykový kvet" v krajskom kole -  kategória: poézia / próza angličtina

Fyzika

Dňa 18. 4. 2012 sa zúčastnila Simona Holotová, žiačka IX.C triedy v krajského kola Fyzikálnej olympiády - kategória E a stala sa úspešnou riešiteľkou

Telesná a športová výchova

Dňa 30. 3. 2012 získal tím dievčat 1. miesto v Krajskom kole basketbalu dievčat Základných škôl v tomto zložení:

Simona Majtásová, Tereza Machajdíková,Stanislava Košarišťanová, Lívia Gregorová, Natália Mozoláková, Lucia Kovárová, Diana Málková, Miroslava Michalcová, Daniela Naďová, Zuzana Papuláková, Adriana Moravčíková, Tereza Moravčíková, Radka Martinčičová, Alexandra Redajová, Janka Rubaninská, Miroslava Haluzová, Silvia Hanáková.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole!

 

Matematika

Dňa 29. 3. 2012 získal Juraj Sobotka,  žiak IV.A triedy, 2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády - kategória P4

Telesná a športová výchova

Dňa 23. 3. 2012 získalo družstvo našich žiačok 1. miesto v Regionálnom kole v basketbale dievčat ZŠ v tomto zložení:

Simona Majtásová, Tereza Machajdíková,Stanislava Košarišťanová, Lívia Gregorová, Natália Mozoláková, Lucia Kovárová, Diana Málková, Miroslava Michalcová, Daniela Naďová, Zuzana Papuláková, Adriana Moravčíková, Tereza Moravčíková, Radka Martinčičová, Alexandra Redajová, Janka Rubaninská, Miroslava Haluzová, Silvia Hanáková.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov!!!

 

Geografia

Dňa 20. 3. 2012 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo geografickej olympiády.

Zúčastnilo sa ho 7 našich žiakov a dosiahli veľmi pekné výsledky.

Máme 6 úspešných riešiteľov, ktorí získali:

 • Marián Vrábel zo VI.C – 2. miesto
 • Milan Ušiak z VIII.C – 5. miesto
 • Michaela Redajová z VII.C – 6. miesto
 • Adam Miko z VII.C - 10. miesto
 • Simona Holotová z IX.C - 12. miesto
 • Vladimír Sládek z VIII.C - 15. miesto  

Kola sa zúčastnilo 108 žiakov a boli rozdelení do 4 kategórií. Riešili testy z monotematickej časti o biosfére, teoretickej časti z učiva svojich ročníkov a praktickej časti.

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

Žiakov pripravovala p. uč. Holotová.

Geografia

Dňa 20. 3. 2012 získal Marián Vrábel žiak VI.C triedy, 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády - kategória H

Fyzika

15. 3. 2012 sa konalo na ZŠ Nálepkova Nové Mesto nad Váhom okresné kolo vo Fyzikálnej olympiáde:

Kategória E sme získali:

 • Simona Holotová 3. miesto

Kategória F:

 • Anna Schindlerová 2. miesto
 • Vladimír Sládek  3. miesto

Žiakov pripravoval Mgr. Peter Čulák

Fyzika

Dňa 15. 3. 2012 získala Anna Schindlerová žiačka VIII.B triedy, 2. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády - kategória F

Fyzika

Dňa 15. 3. 2012 získala Simona Holotová žiačka IX.C triedy, 3. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády - kategória E

Fyzika

Dňa 15. 3. 2012 získal Vladimír Sládek žiak VII.C triedy, 3. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády - kategória F

Výtvarná výchova

14. 3. 2012 získal Libor Topolčany, žiak V. C triedy, diplom v 26. ročníku výtvarnej súťaže Vesmír očami detí za svoju prácu Fantastický vesmír.

Táto práca postupuje do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme!

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

1. 3. 2012 získala Sabínka Stančíková žiačka  III. C triedy 1. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Podjavorinskej Bzince žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii I.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

1. 3. 2012 získala Simonka Žáčková žiačka  V. C triedy 2. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Podjavorinskej Bzince žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

1. 3. 2012 získala Valentínka Masárová žiačka  VI. C triedy 2. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Podjavorinskej Bzince žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

1. 3. 2012 získala Noemi Vařáková žiačka  VIII. A triedy 1. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Podjavorinskej Bzince žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

Telesná a športová výchova

23. 2. 2012 získalo naše družstvo dievčat  1. miesto v okresnom kole Basketbal dievčatá ZŠ v tomto zložení:

Simona Majtásová, Terézia Machajdíková,Stanislava Košarišťanová, Lívia Gregorová, Natália Mozoláková, Lucia Kovárová, Diana Málková, Miroslava Michalcová, Daniela Naďová, Zuzana Papuláková, Adriana Moravčíková, Tereza Moravčíková

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole!!!

Telesná a športová výchova

Dňa 21. 2. 2012 získalo naše družstvo mladších chlapcov 1. miesto v okresnom kole Florbal Cup ZŠ

v tomto zložení:

Norbert Jurík, Dávid Kopinec, Adam Pražienka, Tomáš Durec, Rastislav Hornáček, Tomáš Magyar, Marián Slováček, Filip Maťko

 

 

Anglický jazyk

Dňa 13. 2. 2012 získal Jaroslav Šopík, žiak VI. A, 3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku kategória  A.

Srdečne blahoželáme!

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 11 našich žiakov a dosiahli veľmi pekné výsledky. Máme 11 úspešných riešiteľov, z ktorých 7 postupuje do krajského kola. Účastníci boli rozdelení do piatich kategórií a riešili testy z monotematickej časti o biosfére, teoretickej časti z učiva svojich ročníkov, praktickej časti a miestnej oblasti.

V kategórii I (5. ročník) obsadili:  

 • Patrik Truhlík z V.C 1. miesto
 • Radoslav Štefanech z V.B 2. miesto
 • Martin Mikuš z V.C 7. miesto

V kategórii H (6. ročník) obsadili:  

 • Marián Vrábel z VI.C 1. miesto
 • Martin Knap z VI.C 3. miesto 
 • Lucia Vaňová z VI.C 4. miesto

V kategórii G (7. ročník) obsadili: 

 • Michaela Redajová z VII.C 1. miesto
 • Adam Miko z VII.C 2. miesto

V kategórii F (8. ročník) obsadili: 

 • Milan Ušiak z VIII.C 1. miesto
 • Vladimír Sládek z VII.C 2. miesto

V kategórii E (9. ročník) obsadila: 

 • Simona Holotová z IX.C 2. miesto

Žiakov 5.ročníka pripravovala p. uč. Puškárová a žiakov 6.-9.ročníka pripravovala p. uč. Holotová. 

Všetkým postupujúcim želáme veľa šťastia v ďalšom kole !

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Patrik Truhlík žiak V.C triedy, 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória I

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Radoslav Štefanech žiak V.B triedy, 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória I

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Marián Vrábel žiak VI.C triedy, 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória H

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Martin Knap žiak VI.C triedy, 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória H

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získala Michaela Redajová žiačka VII.C triedy, 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória G

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Adam Miko  žiak VII.C triedy, 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória G

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Milan Ušiak žiak VIII.C triedy, 1. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória F

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získal Vladimír Sládek žiak VII.C triedy, 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória F

Geografia

Dňa 7. 2. 2012 získala Simona Holotová žiačka IX.C triedy, 2. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády - kategória E

Matematika

Matematická olympiáda

Dňa 25. 01. 2012 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre kategórie Z5 (žiaci 5.ročníka) a Z9 (žiaci 9.ročníka). Po úspešnom absolvovaní školského kola sa do okresného dostalo 5 piatakov z 12 zúčastnených a jedna deviatačka.

Zo žiakov 5.ročníka bola úspešnou riešiteľkou jedna žiačka 5.D triedy Diana Kubaláková, ktorú pripravovala Mgr. Jana Koštialová a zároveň získala krásne 1. miesto .

Žiačka 9.ročníka Erika Lessová sa okresného kola nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov, ale aj tak jej ďakujeme za doterajšiu reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov, nielen matematických, na strednej škole. Pripravovala ju PaedDr. Katarína Mikulcová.

Okresné kolo – Z5:

1. miesto :  Diana Kubaláková  5.D

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy, pedagógom za svedomitú prácu a želáme veľa ďaľších úspechov.
Žiaci z kategórií Z6, Z7, Z8 budú súťažiť v apríli, tak im držíme palce.

Matematika

Dňa 25. 1. 2012 získala Diana Kubaláková, žiačka V. D, 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády kategória  Z5.

Celoslovenská súťaž - fotografovanie

Dňa 19. 1. 2012 získala Nikoleta Mádrová, žiačka VIII. B, 2. miesto v celoslovenskej fotografickej súťaže Ekológia v objektíve s témou Život v lese, v kategórii do 18 rokov.

Víťazke srdečne blahoželáme.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

18. 1. 2012 získal David Chudík žiak  VI. C triedy 1. miesto v okresnom kole súťaže prednesu slovenskej povesti Šaliansky Maťko žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii III.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Anglický jazyk

Dňa 17. 1. 2012 získal Jaroslav Šopík, žiak VI. A, 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku kategória  A.

Matematika - Fyzika

Dňa 13. 1. 2012 sa konala celoslovenská súťaž MF náboj na Gymnáziu v Púchove.

Žiaci riešili príklady zamerané na matematiku a fyziku. Príklady boli náročné. Družstvá získavali body za správne vyriešené úlohy.

Naše družstvo v zložení:

 1. Anna Schindlerová VIII. B
 2. Vladimír Sládek VIII. C
 3. Erika Lessová IX. A
 4. Simona Holotová IX. C

získali vynikajúce 6. miesto, za čo im veľmi pekne ďakujeme a srdečne blahoželáme!!!

 

 

Strelecký krúžok

Dňa 9. 12. 2011 získalo družstvo ZŠ Stará Turá v Partizánskom  1. miesto v Majstrovstvách kraja v streľbe ZO VZPU SLÁVIA 30 D ML 799

Víťazom srdečne blahoželáme!

Strelecký krúžok

Dňa 1. 12. 2011 získala  Kristína Klčová, žiačka VII. A 1. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky ml. jednotlivec 186 bodov.

Víťazke srdečne blahoželáme!

Strelecký krúžok

Dňa 1. 12. 2011 získalo družstvo ZŠ Stará Turá 1. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky mladší žiaci.

Telesná a športová výchova

Dňa 24. 11. 2011 získalo družstvo chlapcov 2. miesto v regionálnom kole Florbal mladší žiaci.

Telesná a športová výchova

Dňa 10. 11. 2011 získalo družstvo chlapcov 1. miesto v okresnom kole Florbalu mladší žiaci.

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získal Ondrej Čmelo, žiak IX. A triedy 2. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: beh na 800 m, kategória: starší žiaci

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získal Radovan Hargaš, žiak VI. A triedy 2. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: beh na 60 m, kategória: mladší žiaci

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získal Radovan Hargaš, žiak VI. A triedy 3. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: beh na 300 m, kategória: mladší žiaci

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získal Martin Dolnák, žiak IX. A triedy 2. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: skok do výšky, kategória: starší žiaci

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získala Aneta Chudíková, žiačka V. C triedy 3. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: beh na 300 m, kategória: mladšie žiačky

Telesná a športová výchova

Dňa 8. 6. 2012 získala Jana Rubaninská, žiačka IX. C triedy 2. miesto v Podjavorinských ľahkoatletických hrách mládeže - disciplína: skok do diaľky, kategória: staršie žiačky

Fyzika

Dňa 15. 6. 2012 získala Simona Holotová žiačka IX.C triedy, 1. miesto v SR majster fyzIQ v kategórii 9 v 13. ročníku Celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky fyzIQ.

Telesná a športová výchova

Dňa 21. a 22. 6. 2012 získalo družstvo dievčat ZŠ Stará Turá 6. miesto na Olympiáde detí a mládeže s medzinárodnou účasťou KALOKAGATIA 2012

IQ TEAM

V školskom roku 2011/2012 získala trieda 7. A titul Absolútny Master IQ TEAM v súťaži, ktorú zorganizoval Detský parlament Starej Ture a CVČ Stará Turá.