banner

Dokumenty na stahnutie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

K stiahnutiu

Žiadosť o prijatie žiaka do Základnej školy

K stiahnutiu

Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školy

K stiahnutiu

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

K stiahnutiu

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

K stiahnutiu

ŽIadosť o vydanie potvrdenia o ukončení povinnej školskej dochádzky

K stiahnutiu

ŽIadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku

K stiahnutiu

Odporúčanie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

K stiahnutiu

Prihláška do ŠKD

K stiahnutiu

Podpisy k správe školy o výchovno-vzdelávacej činnosti

2 % dane pre školu

 Vážení rodičia, 

ak chcete prispieť k skvalitneniu výučby na našej škole prispejte 2 % zo svojich daní.

Ďakujeme.

Vedenie školy

K stiahnutiu

Zápisný lístok žiaka do 1. ročníka Základnej školy

K stiahnutiu