banner

3.B

Plavecký výcvik

Dopravné ihrisko vo Vrbovom

Dopravná výchova na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom bola pre deti veľmi poučná.
Na jednej hodine sa vzdelávali teoreticky a druhú hodinu jazdili prakticky po dopravnom
ihrisku. Niektorí na bicykli, na autíčkach a potom sa vymenili. Ak urobili veľa dopravných chýb,
svoju chybu museli odčiniť ako chodci a chodiť po priechodoch pre chodcov.

 

Obecná škola výstava 2016

Návšteva v CVČ

Dopravná výchova na Dopravnom ihrisku vo Vrbovom bola pre deti veľmi poučná.
Na jednej hodine sa vzdelávali teoreticky a druhú hodinu jazdili prakticky po dopravnom
ihrisku. Niektorí na bicykli, na autíčkach a potom sa vymenili. Ak urobili veľa dopravných chýb,
svoju chybu museli odčiniť ako chodci a chodiť po priechodoch pre chodc

Naše práce počas roka

Múzeum Kristína a Mária Royových