banner

2 % zaplatenej dane

Vážení rodičia, priatelia školy,

aj v tomto roku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete pomôcť škole 2 % z Vašej dane.

Rozhodnite či časť vašej dane pôjde do štátneho rozpočtu, alebo pomôžete našim deťom.

Ak poskytnete 2 % občianskemu združeniu Rodičovského združenia pri ZŠ Stará Turá podporíte skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu škole.


Ako poukázať 2 %?

  • do 31. marca 2011    podanie daňových priznaní FO, PO ktorí podávajú daňové priznanie (vyhlásenie je súčasťou daňového priznania)
  • do 30. apríla 2011     zaslanie vyhlásenia daňovníkmi, za ktorých daňovú povinnosť vykonáva zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane)

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:   Rodičovské združenie pri ZŠ Stará Turá

Sídlo:    Hurbanova 128/25,  916 01 Stará Turá

Právna forma:    Občianske združenie

IČO:     17319617/220