banner

YPSILON - SLOVINA JE HRA

 YPSILON  - SLOVINA JE HRA

V školskom roku 2020/2021 sa naši šikovní žiaci zapojili do zábavnej súťaže v slovenskom jazyku. Úlohou tejto súťaže je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet a motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Zbavili sme sa trémy a takto úspešne sme pracovali:
1 ročník : pracovalo 8 žiakov z toho malo 100% 6 žiakov 
Zara Antalová, 1.A
Richard Olexa, 1.A
Linda Majtáz, 1.A
Vladka Mareková, 1.B
Filip Majtás, 1.B
Liliana Uhrová, 1.B
 
2.ročník : pracovalo 27 žiakov z toho 100% mali 4 žiačky
Dominika Poláková, 2.A
Sára Lužná, 2.A
Hannah Ferrari, 2.B
Nikola Bachárová, 2.C
 
3.ročník zastupoval Jakubko Hluchý z 3.D triedy a získal 86 bodov
 
4.ročník : pracovalo 8 žiakov, najviac sa darilo Terezke Jurčovej, ktorá dosiahla 99 bodov.
 
Ďakujem všetkým súťažiacim a prajem veľa úspechov v ďalšom ročníku súťaže.

K stiahnutiu