banner

Výroba Mikulášov


 

Výroba Mikulášov

         Keďže mamičky 2.C patria medzi najaktívnejších rodičov v našej škole, naše predvianočné tvorenie pokračovalo aj 10.12., kedy k nám do triedy zavítala p. Maláriková.

         Tentokrát bolo naše predvianočné tvorenie zamerané na výrobu Mikulášov. Deti lepili, strihali, motali a rôznymi inými spôsobmi dekorovali postavičky Mikulášov.  Postupne sa objavovali z materiálov, ktoré priniesla p. Maláriková. Aj takýmto spôsobom si môžu deti uvedomovať krásu vianočných sviatkov a radosť z vlastnoručne pripravených dekorácií, ktoré budú v najbližších dňoch určite krášliť ich príbytky.

         I touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať p. Malárikovej za čas, venovaný príprave, nákupu materiálu a na záver i samotnú  prácu s deťmi.

                                                           Mgr. J.Chudá tried. uč. 2.C