banner

Testovanie 9 2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva sa dňa 9. júna 2021 Vaše dieťa – žiak 9.ročníka zúčastní celoslovenského testovania T9-2021 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie je povinné. Ak by žiak nemohol byť testovaný v tento deň z vážnych zdravotných dôvodov, musí absolvovať testovanie v náhradnom termíne 24.júna 2021, ale v Trenčíne.
Testovanie 9 prebehne na našej škole v čase od 7,45 do 12,00 hod. Bližšie informácie o testovaní sú v každej triede, pred školou vo vitríne a na internetovej stránke:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

vedenie školy