banner

ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA-1. deň- popoludnie

Animačný program je tematicky zameraný na zvyky a tradície v jednotlivých ročných obdobiach.

Dnešné popoludnie a večer boli spojené s jarou.  Absolvovali sme množstvo pestrých aktivít, zábavných hier  a v príjemnom prírodnom prostredí sme si mohli preskúšať svoje vedomosti, zručnosti , šikovnosť a trpezlivosť.

Pozdravujeme vás doma, je nám SUPER !!!