banner

Škola rodičom

Dňa 15. 10. 2014 sa v rámci akcie Škola rodičom uskutočnila prezentácia odborných učební, ktoré máme vďaka projektu ZŠ odborne a aj rodičia mohli vidieť, ako využívame na vyučovaní nové učebne Fyziky, Chémie a Techniky.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na prezentácií učební - Mgr. Alena Bielčiková, Mgr. Petra Zimová, Mgr. Peter Čulák, Mgr. Ľubomír Janovický, a aj ich žiakom.