banner

Rodičovské združenia

 Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že sa uskutočnia rodičovské združenia - na oboch stupňoch Základnej školy - bližšie informácie - triedni učitelia.

10. mája 2022  - utorok 1. stupeň Komenského ulica - začiatok 15.00 hod.
 
11. mája 2022 - streda 2. stupeň Hurbanova ulica - začiatok 15.00 hod. 
 
Vedenie školy