banner

Okresné kolo v prednese poézie a prózy

Dňa 2. 6. 2021 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese a prózy, Hviezdoslavov Kubín, v Novom Meste nad Váhom.

Kvôli pandémii sme takmer do poslednej chvíle nevedeli, či sa súťaž bude konať a v akej podobe. Napokon sa konala prezenčne, v súlade s protipandemickými opatreniami. Kvôli zavtretým školám a neskôr karanténe žiakov sa tento rok naši “vyslaní” recitátori pripravovali na súťaž sami, s minimálnou pomocou pedagógov. O to viac sa prejavila ich vlastná motivácia,  snaha, pracovitosť i chuť urobiť niečo naviac.

Našu školu reprezentovali Alex Sadloň, Nina Podhradská a Sophia Hvoždarová. Za toto ich úsilie si zaslúžia všetci 3 pochvalu.

Alex Sadloň navyše získal krásne 2. miesto, za čo mu blahoželáme.

Mgr. Katarína Medňanská