banner

Rozlúčenie

Odišla si, drahá naša kolegyňa,

bez slovka rozlúčenia,

tak náhle -

že ťažko sa tomu uverí ...

  

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým, že dnes 27. mája 2021  zomrela naša drahá kolegyňa ZUZKA FRAŠTIOVÁ.

Bola  človek s veľkým srdcom, človek žijúci pre svojich najbližších.

Bola príkladnou učiteľkou, skvelou kolegyňou, priateľkou, človek nesúci v sebe dobro a lásku, ktorú dávala iným.

 

 

Ako ticho žila, tak ticho odišla,

skromná vo svojom živote,

veľká vo svojej láske a dobrote.

Dnes dosnívala si života  sen

a cestou bolesti odišla si ....

S úctou a láskou sa s Tebou lúčia

 

Tvoji kolegovia, žiaci a všetci zamestnanci ZŠ Stará Turá

 

Česť tvojej pamiatke !