banner

Letná činnosť v ŠKD

 

Chodiť do školy cez prázdniny nemusí byť nudné. V dňoch od 1.7. do 10.7. sme mali v našej škole letnú prázdninovú činnosť v ŠKD. Pre deti zo školského klubu si pani vychovávateľky pripravili zaujímavý program. Chodili sme každý deň na vychádzky do blízkeho okolia Starej Turej. Spoznávali sme históriu a prírodu. Napríklad sme navštívili miestny židovský cintorín, ktorý je krásne zrenovovaný. Často sme chodili do prírody na Hnilíky, kde sme sa vyšantili pri zábavných hrách. Zbierali sme liečivé bylinky a potom sme si spravili z nich herbár. Na štadióne sme zase radi súťažili. Veľký úspech mala športová olympiáda, na ktorej deti plnili rôzne športové úlohy. Najviac sa im páčilo súťažiť s balónikmi, ktoré boli naplnené vodou. Odmeny a ceny pre malých športovcov nám venovalo Mesto Stará Turá. Nevynechali sme ani pracovnú a výtvarnú činnosť. Deti si vyrábali letné ovocie z farebného papiera, indánske totemy, maľovali na kamene, plietli náramky priateľstva, maľovali na asfalt kriedami a iné výtvarné činnosti. O tom ako sme sa mali dobre svedčia aj fotografie v galérií.

Dúfame, že sa všetci šťastní a oddýchnutí stretneme opäť v septembri.

 

Vaše pani vychovávateľky Vám prajú krásne prázdniny!