banner

Keď nás baví gymnastika

 V mesiaci apríl a máj sa žiaci 2. a 3. ročníka stretli na hodinách telesnej výchovy s profesionálnou trénerkou, pani Zuzanou Galbavou a Katarínou Vidovou.
Tie im zaujímavou a zábavnou formou bližšie predstavili niektoré z mnohých gymnastických prvkov a cvikov, ktoré pod ich vedením deti postupne nacvičovali a mnohí aj pekne zvládli.
Deti sa počas šiestich vyučovacích hodín naučili správnemu držaniu tela, gymnastickej chôdzi, poskokom, oboznámili sa s cvikmi rovnováhy, postupne nacvičovali kotúle, výskoky na švédsku debnu aj správnu techniku zoskoku zo švédskej debny. Tí šikovnejší zvládali aj premet bokom - mlynské koleso a nácvik  rondatu.
 Za tieto obohacujúce hodiny telesnej výchovy vďačíme projektu Moduly v školách, do ktorého sa zapojila aj naša škola.
 Na záver sa chceme všetci ešte raz poďakovať pani Galbavej a Vidovej za hodiny, ktoré boli prínosom nielen pre deti, ale aj inšpiráciou pre všetky pani učiteľky vyučujúce telesnú výchovu.