banner

Enjoy Hearts

 Filozofia

Našim snom je nakresliť srdiečko pre každého človeka na svete. Prvé srdiečko sme nakreslili už v roku 2007. Veríme, že cesta je cieľ.Kresliť srdiečka = mať radosť. Darovať srdiečka = darovať radosť. Kresli srdiečka pre seba - koncentruj sa – vytrvaj - nájdi sám seba - inšpiruj sám seba - inšpiruj ostatných.

8 588 833 nakreslených srdiečok

 5 459 781  3 121 095

I my, deti na 1. stupni sme sa zúčastnili tohoto projektu. Sústredene sme kreslili, fantázii sa medze nekládli. Vznikali nám krásne obrázky nakreslené zo samých srdiečok. Pozrite, ako usilovne sme pracovali a čo sme pekné vytvorili.