banner

Dôležitý oznam

Podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. a po konzultácií RUVZ Trenčín a zriaďovateľom Mestom Stará Turá riaditeľka ZŠ Stará Turá mimoriadne prerušuje školské vyučovanie a poskytuje žiakom 2.stupňa voľno v pondelok 28. 9. 2020.

Na 1. stupni vyučovanie aj ŠKD bude riadne prebiehať.

Prosíme žiakov, aby minimalizovali kontakty, tento deň strávili samoštúdiom doma a dištančne sa vzdelávali. Zatiaľ predpokladáme, že riadne vyučovanie bude pokračovať v utorok 29. 9. 2020!

Žiaci 2. stupňa sú automaticky všetci odhlásení z obeda.

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie školy