banner

Dôležitý oznam

V základnej škole Stará Turá v oboch budovách výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Zatiaľ škola nemala zaznamenaný žiadny podozrivý prípad žiaka testovaného pozitívne na Covid-19. Škola sa riadi pokynmi príslušného RÚVZ Trenčín. Žiačky, ktoré sa zúčastnili tréningov a zápasov MBK Stará Turá sa riadia pokynmi RÚVZ. Chceme zdôrazniť, že pokiaľ nie je žiadny žiak v karanténe alebo testovaný pozitívne na Covid-19 chodí riadne do školy a prebieha v triedach a na celej škole vyučovací proces nezmenene. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby oznámili triednemu učiteľovi v prípade, že je dieťa podozrivé na Covid-19 alebo je prípadne v karanténe. Podozrivého žiaka na Covid-19 manažuje RÚVZ alebo všeobecný lekár.

 

Ďakujeme za pochopenie.