banner

Dôležitý dotazník na edupage

 Vážení rodičia,

vzhľadom na momentálnu situáciu a pokyny z Ministerstva školstva Vás žiadame o vyplnenie dotazníka ohľadom návratu detí do škôl od 11.1.2021, ktorý Vám príde dnes cez edupage. Situácia do januára môže byť úplne iná, ale k dnešnému dňu máme takéto pokyny. Bližšie informácie sú na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ . Vašu odpoveď potrebujeme do nedele 20.12.2020.
Ak tento oznam čítajú žiaci, prosíme ukázať ho rodičom a rozhoduje o odpovedi zákonný zástupca.
Prosíme Vás všetkých o pochopenie, sami s podmienkami návratu detí do škôl nesúhlasíme, ale musíme rešpektovať nariadenia našej vlády a ministerstva. Akékoľvek pripomienky píšte triednym učiteľom, nie administrátorovi, ktorý Vám neodpovie.

Napriek všetkému Vám želáme krásne prežitie Vianočných sviatkov, prežite ich hlavne v zdraví v kruhu Vašich rodín. Ďakujeme Vám za celoročnú podporu a pochopenie.

kolektív pracovníkov ZŠ