banner

Dôležité oznamy

Poplatky školy schválené VZN mesta Stará Turá:

Poplatok 9,00 € , je poplatok za dieťa ,ktoré navštevuje ŠKD.

Poplatok 4,00 € , je poplatok za dieťa, ktoré je prihlásené na stravovanie .

Z týchto poplatkov je uhrádzaná časť réžie , čiže prevádzka ŠKD a ŠJ.

Poplatky sú účtované paušálne na mesiac, nerozhoduje počet odobraných obedov alebo počet dní v ŠKD.

Číslo účtu pre platby za réžiu:

SK05 0200 0000 0016 2797 0451

Pri úhrade je povinné udávať meno dieťaťa , triedu a variabilný symbol.

Informácie ohľadom platby ŠKD .... Mgr. Pribišová D. 0327763022

Informácie ohľadom platby réžie za stravovanie .....p. Mocková 0323811522

Číslo účtu pre platby za stravu:

SK65 0200 0000 0016 2799 2554

Pri úhrade je povinné udávať meno dieťaťa , triedu a variabilný symbol.

Informácie ohľadom stravovania a platieb za stravu ....p. Hučková 0911 913 821

Platby za stravovanie – doplatok rodiča /0,01€ I.stupeň a 0,10€ II.stupeň/

- budú vystavené šeky v decembri a v júni.