banner

Deň učiteľov

Milé kolegyne a milí kolegovia !

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského – je to DEŇ UČITEĽOV. Tento deň nie je vyznačený v mnohých kalendároch, ale v našich srdciach je stále. Doteraz sme sa vždy v tento deň stretli na našom obľúbenom mieste v hoteli Lipa - trávili sme vždy príjemný večer, zabavili sme porozprávali sa medzi sebou. Vždy sme ocenili vynikajúcich pedagógov z našej školy, preto dnes takto aspoň na diaľku chcem oceniť Vás všetkých. Dovoľte mi, aby som Vám týmto vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu v tejto dobe náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja našej školy. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov...“

Veľká vďaka 
Vaša riaditeľka Jana Koštialová