banner

Atletická súťaž na 1.stupni ZŠ

Atletická súťaž na 1. stupni má  už svoju dlhodobú tradíciu. V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo 90 športoých talentov z 2.,3. a 4. ročníka. Športovci sa dňa 20. 6. 2019 stretli  v športovom areáli pri ZŠ na Hurbanovej ulici. Súťažili v behu na 50 metrov, v behu na 300 metrov, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou. Malí športovci súťažili s veľkým odhodlaním a snahou dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie a najmä s cieľom dostať za odmenu medailu, diplom aj sladkú odmenu. K dosiahnutiu čo najlepších športových výkonov prispeli aj spolužiaci, ktorí na tribúne skandovali heslá a povzbudzovali všetkých športovcov.. Najúspešnejšou triedou, ktorá získala najviac medailí, sa stala trieda 2. B , ktorá si vďaka výborným výsledkom odniesla aj krásny putovný pohár. K  vydarenému športovému predpoludniu prispeli aj učitelia, asistenti a ďalší  pomocníci, tiež žiaci  z 2. stupňa.
Vďaka patrí najmä kolegom, Mgr. M. Denkovi, Mgr. J. Mandákovi, Mgr. P. Michalcovi a Mgr. J. Dunajčíkovej, ktorí sa  výborne a zodpovedne zhostili úlohy organizátorov a  rozhodcovských funkcií v jednotlivých športových disciplínach. Poďakovanie patrí aj  vedeniu školy, ktoré zabezpečilo pre športovcov pitný režim, občerstvenie, sladké odmeny a prispeli tak organizačne k bezproblémovému priebehu tejto obľúbenej športovej akcie.

 Mgr. J. Vrkočová