banner

Školský rok 2014/2015

Úspechy z matematiky

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády:

 

5.ročník:

Dátum komania : 21.01.2015

Miesto konania : Nové Mesto nad Váhom

 

         Zúčastnených:  33                  úspešných riešiteľov:  10

         Naši zúčastnení :  H. Závodský, D. Roháčková, M. Kriško, M. Végh

        

                   Pripravovala  Mgr. J. Koštialová

6. ročník:

Dátum komania : 08.04.2015

Miesto konania : Nové Mesto nad Váhom

 

         Zúčastnených:  32                  úspešných riešiteľov:  13

         Naši zúčastnení :   P.Sloboda, A. Kulíšek, P. Počarovský, M. Tóth,

                                      S. Majtás

         Úspešný riešiteľ:

                   Pavol Sloboda (6.A)  -  2.miesto

                   Pripravoval  Mgr. Ľ. Janovický

  

          7.ročník:

Dátum komania : 08.04.2015

          Miesto konania : Nové Mesto nad Váhom

 

         Zúčastnených:  21                  úspešných riešiteľov:  1

         Naši zúčastnení:  D. Schindler

                           

                   Pripravovala  RNDr. A. Lašáková

8.ročník:

Dátum komania : 08.04.2015

          Miesto konania : Nové Mesto nad Váhom

 

         Zúčastnených:  22                  úspešných riešiteľov:  2

         Naši zúčastnení:  D. Kubaláková, M. Mikuš, M. Rumíšek, A. Hučko

                           

                   Pripravoval  Mgr. P. Čulák