banner

Školský rok 2013/2014

Telesná a športová výchova

Dňa 20. 3. 2014 získal tím dievčat 1. miesto v Krajskom kole basketbalu dievčat Základných škôl.

Pytagoriáda

Dňa 19. 3. 2014 získal Dominik Schindleržiak VI. B triedy, 2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády.

Biologická olympiáda

Dňa 13. 3. 2014 získala Simona Malková, žiačka IX. A diplom za 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády kat. C.

Biologická olympiáda

Dňa 13. 3. 2014 získala Simona Malková, žiačka IX. A diplom za úspešné riešenie krajského kola biologickej olympiády kat. C.

Telesná a športová výchova

Dňa 6. 3. 2014 získal tím dievčat 1. miesto v Regionálnom kole basketbalu dievčat Základných škôl.

Telesná a športová výchova

Dňa 5. 3. 2014 získalo naše družstvo starších dievčat 2. miesto v okresnom kole Florbal ZŠ.

Telesná a športová výchova

Dňa 4. 3. 2014 získalo naše družstvo starších chlapcov 1. miesto v okresnom kole Florbal ZŠ.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

V marci 2014 získala Sabínka Stančíková žiačka V. C triedy 1. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Srdečne blahoželáme.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

V marci 2014 získala Anetta Forbergerová  3. miesto v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii III.

Srdečne blahoželáme.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

V marci 2014 získal Andrej Pribiš diplom za účasť v obvodnom kole súťaže prednesu poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Srdečne blahoželáme.

ZENIT pre žiakov ZŠ

Dňa 8. 2. 2014 Štefan Schindler žiak IX. A ZŠ Stará Turá spolu s Matúšom Gagom, študentom IV. A  SOŠ Stará Turá získali 1. miesto v Celoslovenskom kole Súťaže ZENIT pre žiakov ZŠ v kategórii Tvorba web stránok.

ZENIT pre žiakov ZŠ

Filip Bajjani, žiak VIII. B ZŠ Stará Turá spolu s Erikom Studeničom, študentom III. A SOŠ Stará Turá získali Certifkáty v Celoslovenskom kole Súťaže ZENIT pre žiakov ZŠ v kategórií robotika.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získala Dobroslava Pribišová, žiačka VI. A triedy 1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória H.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získal Dominik Schindler, žiak VI. B triedy 3. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória H.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získal Patrik Truhlík, žiak VII. C triedy 1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória G.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získal Martin Mikuš, žiak VII. C triedy 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória G.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získala Vladimíra Vávrová, žiak VIII. C triedy 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória F.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získala Michaela Redajová, žiačka VIII. C triedy 1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória E.

Geografická olympiáda

Dňa 6. 2. 2014 získal Adam Miko, žiak VIII. C triedy 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády - kategória E.

Biologická olympiáda

Dňa 5. 2. 2014 získala Lucia Vaňová, žiačka VIII. C 3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kat. C.

Biologická olympiáda

Dňa 5. 2. 2014 získala Simona Malková, žiačka IX. A diplom za 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kat. C.

Matematická olympiáda

Dňa 22. 1. 2014 získal Andrej Pribiš,  žiak V. A triedy 2. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády - kategória Z5.

Náboj Junior

Dňa 15. 11. 2013 získalo družtvo Základnej Školy Stará Turá 3. miesto v súťaži Náboj Junior.

Telesná a športová výchova

Dňa 11. 10. 2013 získalo družstvo staršich žiačiek ZŠ Stará Turá 2. miesto v krajskom kole cezpoľného behu na 1200m.  

Matematika - Fyzika

Výsledky súťaže:

Názov: NÁBOJ  JUNIOR  ( mat - fyz. súťaž družstiev )

Dátum: 15.11.2013

Miesto: Púchov

Tím : SHIMIRETO

Zloženie:            Štefan Schindler        - 9.A

                            Patrícia Tomisová     - 9.B

                            Adam Miko                 - 9.C

                            Michaela Redajová   - 9.C

Výsledok:           3. miesto

                            32. miesto zo 113 základných škôl v SR