banner

Školský rok 2012/2013

Dňa 30. 1. 2013 získalo  družstvo ZŠ Stará Turá 1. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky starší žiaci.

Reprezentovali nás žiaci:

  • Kristína Klčová
  • Lukáš Andel
  • Dávid Chudík

Dňa 30. 1. 2013 získal  David Chudík, žiak VII. A 1. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky starší žiaci.

Dňa 30. 1. 2013 získala  Lukáš Andel, žiak VIII. C 2. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky starší žiaci.

Dňa 30. 1. 2013 získala  Kristína Klčová, žiačka VIII. A 3. miesto v okresnom kole streľby zo vzduchovky starší žiaci.

 

Dňa 6. 2. 2013 získala  Simona Malková, žiačka VIII. A 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády.