banner

školský rok 2010/2011

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získal Bohdan Hollý,  žiak 9. B triedy, 1. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v behu na 300 m.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získal Jakub Nikodém,  žiak 9. A triedy, 1. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v behu na 1000 m.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získal Filip Antala,  žiak 9. B triedy, 2. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v skoku do diaľky.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získal Denis Barcal,  žiak 9. A triedy, 2. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v hode kriketkou.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získala Kristína Minárechová,  žiačka 9. C triedy, 2. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v behu na 60 m.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získala Radka Martinčičová,  žiačka 8. A triedy, 3. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v  hode guľou.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získala Kristína Minárechová,  žiačka 9. C triedy, 3. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v skoku do diaľky.

Šport - telesná výchova

12. 5. 2011 získala Daniela Naďová,  žiačka 9. C triedy, 3. miesto v okresnom kole atletiky ZŠ v behu na 300 m.

Náboženská výchova

6. 5. 2011 získala Noemi Vařáková, žiačka 7. A triedy, 2. miesto v celoslovenskom kole Biblickej olympiády 3. kategória, ktoré sa konalo v Prešove.

Za vynikajúce umiestnenie a reprezentáciu školy Noemi srdečne blahoželáme a ďakujeme!

Víťazi Pytagoriády na 1. stupni

Víťazi školského kola Pytagoriády, Andrejko Adásek a Martinko Žoldák, žiaci 3. B triedy,  úspešne reprezentovali našu školu aj v okresnom kole.

Okresné kolo - 

Diana Kubaláková sa umiestnila na 2. mieste

Martinko sa umiestnil na 3. mieste a Andrejko skončil  na 6. mieste.

Víťazi Pytagoriády na 2. stupni

Okresné kolo

6. ročníkAdam Miko 6. C  úspešný riešiteľ

8. ročník  -  Ľuboš Rybnikár 8. B  1. miesto

                      Erika Lessová 8. A     2. miesto

Matematika

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády:

školský rok 2010/11 úspešní riešitelia:

5. ročník    Kryštof Holíč   5. B

                   Lucia Vaňová  5. C

6. ročník    Štefan Schindler  6. A    3. miesto

                    Simona Malková  6. A

8. ročník     Ľuboš Rybnikár    8. B   2. miesto

9. ročník   Erika Kucharovicová  9. A   2. miesto postúpila do krajského kola.

Rétorika - slovenský jazyk a literatúra

29. 4. 2011 získala Valentína Masárová,  žiačka 5. A triedy,  3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec I kategória.

Rétorika - slovenský jazyk a literatúra

29. 4. 2011 získala Nicole Jašáková,  žiačka 9. B triedy, 2. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec II kategória.

Anglický jazyk - celoslovenské kolo

14. a 15.  4. 2011 sa Jakub Barszcz,  žiak 8. A triedy,  stal úspešným riešiteľom v celoštátnom kole 21. ročníka Olympiády v  anglickom jazyku žiakov základných škôl v kategórii 1B.

Jakubovi k dosiahnutému výsledku blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

Dňa 14. 4. 2011 získal Filip Antala, žiak 9. B triedy, 2. miesto v okresnom kole súťaže Podjavorinskej Bzince v prednese prózy v kategórii III.

Korešpondenčný seminár FYZ IQ - fyzika

Korešpondenčný seminár FYZ IQ je súťaž prebiehajúca paralelne v dvoch štátoch SR a ČR. Jej úlohou je preveriť v 5. sériách po 5 príkladoch fyzikálne vedomosti, matematické zručnosti, logický úsudok a praktické skúsenosti súťažiacich.

Naši žiaci v konfrontácii s rovesníkmi obstáli výborne.

V kategórii 7, v ktorej bolo 267 súťažiacich, sme získali:

7. ročník - kategória 7   Anna Schindlerová  7. B  získala  celkovo 3. - 5. miesto v SR  / Trenčiansky kraj 2. miesto

V kategóri 8, v ktorej bolo 263 súťažiacich, sme získali:

8. ročník - kategória 8   Simona Holotová  8. C získala  celkovo 1. - 13. miesto v SR  Trenčiansky kraj 1. miesto

                                            Ľuboš Rybnikár  8. B  získal  celkovo 20. - 21. miesto v SR Trenčiansky kraj 2. miesto

                 dvojica  Oliver Kulíšek a Martin Dolnák  8. A získali celkovo 32. - 36. miesto v SR Trenčiansky kraj 4. - 5.  miesto

V kategórii 9, v ktorej bolo 165 súťažiacich, získala dvojica

9. ročník  Jaromír Mikulec  9. C   celkovo 1. - 20. miesto v SR 

                a   Pavol Kováč  9. C       Trenčiansky kraj 1.  miesto 

 

Mgr. Peter Čulák, vedúci krúžku FYZIQ

 

 

 

Fyzika - fyzikálna olympiáda

16. 3. 2011 získal Ľuboš Rybnikár, žiak 8. B triedy, získal 1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v Novom Meste nad Váhom kategórii F

16. 3. 2011 získal Jaromír Mikulec, žiak 9. C triedy, získal 2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v Novom Meste nad Váhom kategórii E

16. 3. 2011 získal Pavol Kováč, žiak 9. C triedy, získal 5. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v Novom Meste nad Váhom kategórii E

Krajské kolo

kategória E    Jaromír Mikulec 9. C   úspešný riešiteľ

Rétorika - slovenský jazyk a literatúra

6. 4. 2011 získala Nicole Jašáková,  žiačka 9. B triedy, 1. miesto v okresnom kole súťaže Holubyho rétorická Lubina II kategória.

Rétorika - slovenský jazyk a literatúra

6. 4. 2011 získala Valentína Masárová,  žiačka 5. A triedy,  1. miesto v okresnom kole súťaže Holubyho rétorická Lubina I kategória.

Šport - telesná výchova

23. 3. 2011 získalo naše družstvo 1. miesto v krajskom kole Basketbal dievčatá.

Tím dievčat tvoria: Daniela Naďová, Karin Rzavská, Zuzana Papuláková, Radka Martinčičová, Miroslava Michalcová, Diana Málková, Kristína Minárechová, Michaela Malková, Kristína Čelešová, Táňa Moravčíková

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

13. 3. 2011 získal Filip Antala, žiak 9. B triedy, 1. miesto v obvodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy detí v III. kategórii

Anglický jazyk

7. 3. 2011 získal Jakub Barszcz,  žiak 8. A triedy,  1. miesto v krajskom kole olympiády v  anglickom jazyku žiakov základných škôl v kategórii 1B.

Úspechy našich geografov

Dňa 9.2.2011 sa v Novom Meste nad Váhom konalo obvodné kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 12 našich žiakov a dosiahli veľmi pekné výsledky. Máme 11 úspešných riešiteľov, z ktorých 6 postupuje do krajského kola. Účastníci boli rozdelení do piatich kategórií a riešili testy z monotematickej časti o hydrosfére, teoretickej časti z učiva svojich ročníkov, praktickej časti a miestnej oblasti.

V kategórii I (5. ročník) obsadili: Marián Vrábel z V.C 4. miesto

                                                      Vladimíra Vávrová z V.C 11. miesto.

V kategórii H (6. ročník) obsadili: Michaela Redajová z VI.C 1. miesto

                                                       Adam Miko z VI.C 6. miesto.

V kategórii G (7. ročník) obsadili: Milan Ušiak z VII.C 1. miesto

                                                       Vladimír Sládek z VII.C 2. miesto

                                                       Martin Sadloň z VII.A 6. miesto.

V kategórii F (8. ročník) obsadila: Simona Holotová z VIII.C 1. miesto.

V kategórii E (9. ročník) obsadili: Lukáš Kaštíl z IX.B 1. miesto

                                                      Jaromír Mikulec z IX.C 3. miesto

                                                      Juraj Pavlech z IX.C 5. miesto.

Žiakov pripravovala p. uč. Holotová.

 

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

8. 2. 2011 získala Sabína Stančíková žiačka 5. C triedy, 1. miesto v okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko.

Šport - telesná výchova

3. 2. 2011 získalo naše družstvo 1. miesto v okresnom kole Basketbal dievčatá ZŠ v tomto zložení:

Daniela Naďová, Karin Rzavská, Zuzana Papuláková, Radka Martinčičová, Miroslava Michalcová, Diana Málková, Kristína Minárechová, Michaela Malková, Kristína Čelešová, Táňa Moravčíková

Anglický jazyk

18. 1. 2011 získal Jakub Barszcz, žiak 8. A triedy,  1. miesto v okresnom kole olympiády v  anglickom jazyku žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii 1B.

Anglický jazyk

18. 1. 2011 získal Martin Sadloň,  žiak 7. A triedy, 2. miesto v okresnom kole olympiády v  anglickom jazyku žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii 1A.

Prednes poézie a prózy - slovenský jazyk a literatúra

8. 12. 2010 získal David Chudík žiak  6. C triedy 2. miesto v okresnom kole súťaže prednesu slovenskej povesti Šaliansky Maťko žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii II.

Technická výchova

11. 11. 2010 získal Timotej Benian  žiak 9. A triedy 1. miesto v okresnom kole Technickej olympiády kategórii A.

Technická výchova

Diplomy

11. 11. 2010 získal Daniel Durec  žiak 9. A triedy 1. miesto v okresnom kole Technickej olympiády kategórii A.

Informatika

20. 10. 2010 získala Jaroslava Petrášová žiačka 9. A triedy 1. miesto v 10. ročníku súťaže zručnosti žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii informatika.

Technická výchova

20. 10. 2010 získal Daniel Durec žiak 9. A triedy 2. miesto v 10. ročníku súťaže zručnosti žiakov základných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom v kategórii strojárstvo.