banner

Rodičovské združenia

Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje, že Celoškolské rodičovské združenie a triedne rodičovské združenia sa uskutočnia podľa tohto harmonogramu:

 

1. stupeň       18. októbra 2011 o 15.30 hod. v budove ZŠ na Komenského ulici v  príslušných triedach

 

2. stupeň       19. októbra 2011 o 15.30 hod. v budove ZŠ na Hurbanovej ulici v príslušných triedach